AdvokatWatch

Statlig energiselskap kjøper juridiske tjenester fra Arntzen de Besche

Rammeavtalen mellom Enova og advokatfirmaet har en verdi på fire millioner kroner.

Arntzen de Besche holder til i «Hydro-bygget» i Bygdøy allé 2. | Foto: Corinor

Det går frem av en kunngjøring i Doffin.

Avtalen har en ramme på fire millioner kroner og en varighet på to år. Den kan forlenges i ett og ett år, til maksimal lengde på fire år.

Rammeavtalen innebærer at Arntzen de Besche skal være Enovas hovedsamarbeidspartner innenfor leveranse av juridiske tjenester.

Som eksempel på når det vil være behov for juridisk bistand, vises til tilfeller der det mangler intern kapasitet eller når det trengs juridisk spisskompetanse innen aktuelle rettsområder.

Enova opplyser i kunngjøringen at behovet for juridisk bistand forventes å være størst innen EU- og EØS-rett, forvaltningsrett, offentlige anskaffelser, kontraktsrett, arbeidsrett, sivilprosess, energirett, finansrett og økonomiregelverket for Staten.

Det er ikke mulig å forutsi et eksakt omfang av leveransen, men det estimeres et årlig volum i størrelsesorden 0,5-1,5 millioner kroner.

Energiselskapet forbeholder seg også retten til å kjøpe juridiske tjenester fra andre advokatfirmaer enn Arntzen de Besche.

Inngikk rammeavtaler med firmaer fra Sandvika og Bergen 

To advokatfirmaer sikret rammeavtale med Tromsø kommune 

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch