– Vi har vel alle hørt om episoder som har vært svært uheldige

Advokatforeningen har innført nye rutiner for varsling og oppfølging av trakassering på arrangementer i regi av organisasjonen.
Silje Christine Hellesen | Foto: Eurojuris Haugesund
Silje Christine Hellesen | Foto: Eurojuris Haugesund

Det skriver Advokatbladet.

De nye retningslinjene ble vedtatt 10. september.

Ifølge Advokatforeningen gjelder de nye rutinene for «alle tillitsvalgte i alle sammenhenger der de representerer Advokatforeningen, herunder på kurs, møter, reiser og andre arrangementer i regi av foreningen».

I tillegg gjelder rutinene for øvrige medlemmer, som deltar på arrangementer i regi av Advokatforeningen.

I rutinene viser Advokatforeningen til at trakassering forekommer i ulike former, blant annet som mobbing og seksuell trakassering.

«I Advokatforeningen er det nulltoleranse for trakassering i advokatbransjen», heter det i de nye rutinene.

Advokatforeningen understreker at det er de som har ansvar for at rutinene gjøres kjent og overholdes, men at det også ligger forventninger hos tillitsvalgte og medlemmer.

Det er etablert egne rutiner for hvordan medlemmer skal varsle, og hvordan varselet skal håndteres.

«Beslutning om at den som anklages for trakassering skal fratre sitt verv, utelukker ikke andre reaksjoner som følger av foreningens vedtekter», står det i de nye rutinene om reaksjoner.

«For øvrige medlemmer som anklages for trakassering, gjelder de generelle bestemmelsene om reaksjoner i vedtektene», heter det avslutningsvis.

Da de nye rutinene knyttet til trakassering ble presentert på representantskapsmøtet i midten av september, skal det ha oppstått uenighet omkring disse.

Blant annet uttalte Brynjar Østgard fra Troms, at det ikke var behov for retningslinjene, skriver Advokatbladet.

Det var hovedstyremedlem Silje C. Hellesen, som for øvrig er partner i Elden, helt uenig i.

– Hovedstyret har fått konkrete tilbakemeldinger om trakassering, og vi har vel alle hørt om episoder som har vært svært uheldige. Vi har kolleger som ikke tør å komme på arrangementer fordi de risikerer mobbing og erting. Det er i aller høyeste grad et behov for retningslinjene, og jeg synes egentlig at vi er litt sent ute i forhold til andre organisasjoner, sa hun, ifølge Advokatbladet.

– Advokatfirmaene bør sørge for at nyutdannede blir presentert for en arbeidsplass hvor man jobber sammen og unner hverandre godt

– Jeg har opplevd at mannlige advokater er spesielt brautende, og virker som de med vilje tar mye plass 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også