AdvokatWatch

Hevder advokater slapp unna skatteregning ved hjelp av kontakter i etaten

Varslere i Skatteetaten hevder advokater skal ha gått via direktoratet for å påvirke utfallet i enkeltsaker.

Inngangen til Skatteetaten (Skattedirektoratet) ved Helsfyr i Oslo. | Foto: Lise Åserud / NTB

Det er Klassekampen som skriver at Finansdepartementet høsten 2019 mottok to svært alvorlige varsler fra ansatte i Skatteetaten.

Varslene gikk ut på at personer i Skattedirektoratet hadde gått ut over sin myndighet, og grepet inn i skattekontors enkeltsaker på vegne av enkeltaktører på bakgrunn av «utenforliggende hensyn».

I det ene varselet vises det til at advokater skal ha sluppet for billig unna etter å ha fått slik innsidehjelp.

Klassekampen skriver at de ikke kjenner til hvilke advokater eller advokatfirmaer det dreier seg om på grunn av at opplysningene er sladdet i innsynsdokumentene.

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark har kun besvart avisen via e-post. Hun sier direktoratet ikke kjenner til varslingssakene, utover dokumentene Klassekampen sitter på.

«Skatteetaten vil behandle alle henvendelser vi mottar, også fra advokatfirmaer, i henhold til god forvaltningsskikk uavhengig av om henvendelsen sendes til skattekontoret eller direktoratet», skriver Funnemark blant annet i e-posten.

En granskning i regi av Finansdepartementet konkluderte med at det ikke var begått lovbrudd, men at forholdene det ble varslet om «ikke var i samsvar med god forvaltningsskikk».

I etterkant skal Finansdepartementet ha sendt et brev til Skattedirektoratet, der sistnevnte ble bedt om å gjennomgå praksis og rutiner for enkeltsaker.

Ni rykker opp i Selmer

Vil kjøpe juridiske tjenester for seks millioner kroner

Hvorvidt det fantes andre alternative finansieringsmuligheter for Norpalm ble tema under tirsdagens partsforklaringer 

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch