AdvokatWatch

Statnett kjøper juridiske tjenester fra åtte advokatfirmaer for 100 millioner kroner

Rammeavtalene har en varighet på inntil fire år.

Statnetts anlegg, Ulven transformatorstasjon i Oslo | Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Det går frem av en kunngjøring i Doffin.

Forespørselen omfatter rammeavtaler innenfor ti hovedområder, viser beskrivelsen av anskaffelsen. Avtalene har en varighet på to år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett og ett år.

Den totale verdien på anskaffelsen er anslått til 100 millioner kroner, altså 25 millioner kroner i året, viser kunngjøringen.

Wikborg Rein er tildelt en rammeavtale innen finans, mens Tofte er tildelt avtalen innen konsesjon, grunn og rettighetserverv i områder uten reindrift. Haavind er tildelt en lignende avtale som Tofte, men da i områder med reindrift, og har i tillegg fått entrepriserett.

Simonsen Vogt Wiig er tildelt IKT og personvern, mens Harboe er tildelt skatt, avgift og eiendomsskatt. Avtalen innen anskaffelsesrett gikk til Wiersholm. BAHR er tildelt konkurranserett og energirett.

Hjort skal yte øvrig juridisk bistand til Statnett.

Vant tosifret millionkontrakt med Sykehusinnkjøp HF

KMD vil kjøpe juridiske tjenester for tolv millioner kroner 

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch