AdvokatWatch

Kan bli avskiltet for andre gang

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet vil frata Morten Kjensli bevillingen.

Morten Kjensli til høyre i bildet. Her avbildet i forbindelse med at han var forsvarer for Sajjad Hussain (sittende) i den såkalte Lime-saken i Borgarting lagmannsrett i 2019. | Foto: Heiko Junge/NTB

Det var i kjølvannet av en rekke VG-artikler om Advokatfirmaet Rogstad, hvor avisen avdekket at flere ansatte i firmaet fortsatte å møte eller skrive brev på vegne av klienter i perioder der de hadde mistet retten til å drive advokatvirksomhet, at Tilsynsrådet for advokatvirksomhet begynte å gå firmaet nærmere i sømmene.

Nå har rådet innstilt på å frata advokat Morten Kjensli bevillingen, skriver VG. Saken skal opp for Advokatbevillingsnemden i juni.

Tilsynsrådet mener at Kjensli, som stod uten bevilling fram til oktober 2018, i slutten av 2017 og fram til oktober 2018 skal ha møtt klienter og sendt brev og e-poster på vegne av dem.

På dette tidspunktet var Kjensli ansatt i Advokatfirmaet Rogstad med tittelen «juridisk utreder».

VG skriver at en av klientene har forklart til Tilsynsrådet at han aldri møtte advokaten som stod som ansvarlig for saken hans, kun Kjensli. Advokat Kjensli avviser overfor rådet at dette stemmer.

Tilsynsrådet mener Kjensli reelt sett var mannens advokat.

Kjensli har ikke besvart VGs henvendelser i saken.

Tidligere denne uken skrev VG at en annen Rogstad-advokat, Kim Gerdts, er klaget inn til Disiplinærnemnden på grunn av anklager om at tre fullmektiger Gerdts er prinsipal for, skal ha forsøkt å nappe en klient fra en annen advokat – advokat Ketil Magnus Berg.

Gerdts sier til VG at han tar ansvar for det som har skjedd.

– Dersom nemden mener at det er et brudd, da skal jeg holdes ansvarlig, sier Gerdts til anklagene om klientnapping.

– Vi hadde reagert på samme måte, så det er helt riktig av (Berg) å reagere. Det er ikke sånn vi skal ha det – og det er heller ikke sånn vi har det. Vi har gjennomgått og skjerpet rutinene våre, sier han.

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch