AdvokatWatch

Advokatkonflikten: Har blitt lagt frem et løsningsforslag mellom partene

Partene nærmer seg enighet. Meklingsmøtet onsdag kveld endte med et forslag til løsning.

Meklingen har skjedd med bistand fra Tor-Aksel Busch og Mats Ruland. | Foto: Terje Pedersen/NTB

Onsdag var det klart for et nytt meklingsmøte mellom Advokatforeningen og Justis- og beredskapsdepartementet. Streikeaksjonen i Høyesterett ble satt på hold da meklingen, som har vært ledet av Tor-Aksel Busch og Mats Ruland, startet 8. mai.

I forbindelse med at revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag hvor reisesalæret til advokater og sakkyndige økte med 21 millioner kroner, uttalte leder Jon Wessel-Aas i Advokatforeningen til Advokatbladet, at det var en viktig økning.

– Enigheten om det reviderte budsjettet viser at Stortinget erkjenner at styrkeforholdet mellom borgerne og det offentlige i norske rettssaler har blitt for skjevt og er preget av geografisk ulikhet. Derfor håper vi på en ny løsning i den pågående meklingen. En opptrapping av selve rettshjelpsatsen og en forhandlingsrett er fortsatt nødvendig for å sikre et mer reelt styrkeforhold mellom borgerne og det offentlige, sa Wessel-Aas.

Det er lagt frem en skisse til løsning, som nå må forankres hos begge parter, opplyser Advokatforeningen.

– Vi er glade for at vi er kommet så langt i prosessen, og vi vil gi nærmere informasjon så snart vi har fått avklart om dette er en løsning som begge parter kan enes om, sier Jon Wessel-Aas i en uttalelse.

Advokatforeningens leder: – Det bekymrer oss at meklingen tar så lang tid

Advokatstreiken opphører mandag

Justisministeren aksepterer forslag fra Advokatforeningen

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch