AdvokatWatch

Kommuner har valgt ulovlige meddommere – domstolene venter ankesaker

Eidsivating lagmannsrett har oppdaget at flere kommuner kan ha valgt ulovlige meddommere. Nå blir alle landets domstoler bedt om å sjekke listene sine.

Det er Eidsivating lagmannsrett som har oppdaget feilen. | Foto: Vidar Ruud / NTB

I et brev Domstoladministrasjonen har sendt ut til alle tingretter, jordskifteretter og statsadvokatembeter i Norge, står det at flere av landets kommuner har valgt meddommere som i henhold til domstolloven ikke har vært valgbare.

Det skriver Kommunal Rapport.

Ifølge domstolloven kan ikke byråder og medlemmer av formannskapet i kommuner være meddommere. Heller ikke varamedlemmer. Det samme gjelder medlemmer av valgnemnder og varaer til disse. I kommuner som har en formannskapsmodell, vil ordfører og varaordfører være en del av formannskapet, og vil derfor normalt ikke være valgbare. Det samme gjelder for byråder i kommuner med parlamentarismemodell.

– Det er Eidsivating lagmannsrett som har oppdaget denne feilen, og da gjelder det kommunene i Innlandet. Men vi går bredt ut så alle kan ta en sjekk på sine lister, sier kommunikasjonssjef i Domstoladministrasjonen, Yngve Brox.

Regelen trådte i kraft i 2007.

«Domstolene kan komme til å motta anker på grunnlag av at retten ikke har vært rett besatt.», står det i brevet.

– Man skal dømmes av sine likemenn, ikke av et eldreråd 

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch