AdvokatWatch

– Jeg tror det har noe for seg. Det er bare å se på advokatbransjen, hvor spesialisert det er der

I likhet med advokater bør det være verdt å prøve ut at dommere også til en viss grad spesialiseres, mener tingrettsdommer Jørgen Sætrum (40), som også har bakgrunn som advokat.

Advokat og tingrettsdommer Jørgen Sætrum. | Foto: Bodø Advokathus

Midt i august startet Jørgen Sætrum opp som tingrettsdommer i Helgeland tingrett. Før det var han konstituert tingrettsdommer i Ofoten tingrett, som etter domstolreformen heter Midtre Hålogaland tingrett.

Sætrum har også bakgrunn fra blant annet Kluge Advokatfirma i Stavanger, og vært en del av advokatfelleskapet til Bodø Advokathus. Sistnevnte flyttet 1. januar i år sammen med Aga, og etablerte et nytt advokatfirma.

Til Helgelands Blad sier Sætrum, at han trives best i dommerjobben, selv om også advokatjobben var veldig morsom.

Sætrum kommenter også domstolreformen, som har vært hyppig diskutert over lang tid. Sætrum mener det er mange måter å organisere effektive domstoler på, men at det viktigste er at man har domstoler som fungerer godt.

På spørsmål om Sætrum synes det er lurt med spesialisering av domstolene opp mot bestemte saksområder, slik domstolreformen legger opp til, svarer han:

– Jeg tror det har noe for seg. Det er bare å se på advokatbransjen, hvor spesialisert det er der. Advokatene som kommer i retten er gjerne veldig, veldig gode på sine områder. Jeg tror det er verdt å prøve ut at også dommere – i en viss grad – spesialiseres. Særlig med tanke på de større domstolene tror jeg det har noe for seg.

Sorenskrivere ber Ap og Sp droppe snuoperasjon

– For meg fremtrer Domstolsadministrasjonens tolkning av reglene som en klar faglig glipp

Sorenskriver positiv til sammenslått domstol: – Alle blir godt kjent med påtale og advokater

Senterpartiet-profil: – Vi har fått klare tilbakemeldinger fra advokater om at det er bra vi har stått på i denne saken 

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch