Vant søksmål mot bransjekollega

Per Danielsen anførte at en annen advokat avla uriktig forklaring om omfanget og betydningen av sitt eget arbeid med en sak sammenholdt med Danielsens arbeid.
Foto: Carina Johansen / NTB
Foto: Carina Johansen / NTB
Aleksander Losnegård

Det er Follo og Nordre Østfold tingrett enig i, viser en fersk dom hvor Danielsen er tilkjent 66 697 kroner i erstatning og motparten også er dømt til å betale Danielsens saksomkostninger.

Det var Rett24 som omtalte dommen først.

Det var i 2015 at Danielsen sendte en klage til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) på vegne av en klient som hadde tapt en arbeidsrettssak. Etter at klagen var sendt tok klienten saken til et annet firma, hvor en daværende advokatfullmektig fikk den.

Året gikk Danielsen til sak mot sin tidligere klient, som hadde nektet å betale regningen fra Danielsen. Advokatfullmektigen ble innkalt som vitne. Han forklarte at han «måtte komplementere klagen som var sendt til EMD med ytterligere rettsavgjørelser og støtteskriv».

Danielsen tapte søksmålet mot sin klient, men anket og vant i lagmannsretten. Høyesterett nekten anken fra klienten fremmet.

I søksmålet mot advokatfullmektigen som siden er blitt advokat, anførte Danielsen at saksøkte avla uriktig forklaring om omfanget og betydningen av sitt eget arbeid med en sak sammenholdt med Danielsens, med det resultat at avgjørelsene i forliksrådet og tingretten ble feil og Danielsen måtte ta saken til lagmannsretten.

Follo og Nordre Østfold tingrett skriver at advokaten har gitt inntrykk av at «egen arbeidsinnsats var nødvendig for at klagen skulle behandles». Retten har konkludert med at det ikke er korrekt og at advokatens befatning med saken i tillegg var forfeilet.

«Det er mulig X på tidspunktet for vitnemålet var av den oppfattelse av at han hadde tilført saken nødvendige elementer, og at han således ikke bevisst har villedet tingretten gjennom sitt vitneutsagn, men dette kan uansett ikke frita ham fra ansvar», skriver retten.

Per Danielsen sier til Rett24 at størrelsen på erstatningen er lav, men legger til:

– Tilkjennelse av litt over 100.000 er likevel grei betaling for å bli renvasket og få arrestert og slått tilbake skadelige opplysninger, og få den dømte advokaten til å betale det vi skulle hatt fra den klienten som bare stakk fra regningen, med den nå dømte advokatens hjelp.

Advokaten som ble saksøkt sier han vil gjennomgå avgjørelsen i samråd med sin prosessfullmektig.

– Jeg kan jo ikke ha dette stående på meg, sier han til Rett24.

EcoFuels erstatningssak mot Elden berammet til februar 2022

Halstein Sjølie anker ikke dommen

– Jeg har aldri tidligere opplevd at en statsadvokat anker aktors påstand om frifinnelse 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også