AdvokatWatch

– Advokatene er en helt avgjørende brikke for at vårt rettssystem skal fungere

Domstoladministrasjonen med støtte til advokatenes krav om økte salærer.

Sven Marius Urke, direktør i Domstoladministrasjonen. | Foto: Vidar Ruud / NTB

I sitt statsbudsjett foreslo Solberg-regjeringen å videreføre dagens offentlige rettshjelpssats på 1085 kroner.

Det har satt sinnene i kok hos Advokatforeningen, som har nedsatt en komité, som varsler aksjon hvis ikke den nye Støre-regjeringen kommer organisasjonen i møte når de legger frem sin tilleggsproposisjon førstkommende mandag.

«Streiken innebærer at forsvarere som har straffesaker for Høyesterett oppfordres til ikke å gjennomføre forsvareroppdraget.», skriver Advokatforeningen på sine egne nettsider.

Advokatforeningen vil ha forhandlingsrett om rettshjelpssatsen, en bærekraftig rettshjelpssats og reversering av halveringen av reisesalæret.

Nå får de støtte fra Domstolsadministrasjonen og dens direktør Sven Marius Urke.

I en pressemelding sier Urke at han har forståelse for synspunktene til advokatene, men han understreker at Domstoladministrasjonen vanskelig kan støtte en aksjon som vil ramme brukerne og Høyesterett.

– Advokatene er en helt avgjørende brikke for at vårt rettssystem skal fungere, også for dem som ikke har økonomi til å finansiere bruk av advokat selv. De som trenger fri rettshjelp er svært ofte utsatte og sårbare mennesker, sier Urke.

– Likhet for loven krever at alle parter kan få sin side av saken godt belyst i retten. Det forutsetter at advokatene har mulighet til å bruke tilstrekkelig tid på sakene de skal føre, fortsetter han.

På bakgrunn av dette mener Urke at salærsatsene bør løftes betydelig, og deretter årlig justeres i tråd med den generelle kostnadsutviklingen i samfunnet.

– Det er uheldig om salærene over tid blir en salderingspost, som til slutt rammer klientene, understreker Urke.

Han viser til at advokatene skal finansiere hele sin virksomhet med sine inntekter, både andre medarbeidere, lokaler og annet.

– Salærene er altså ikke lønn til den enkelte advokat, men skal dekke alle utgifter knyttet til en sak, påpeker Urke.

Urke sier videre at han også håper den nye regjeringen vil vurdere spørsmålet knyttet til økning av reisesalæret.

- Domstolene er en samfunnskritisk virksomhet, derfor er det uheldig om en lav salærsats over tid bidrar til at færre advokater vil påta seg denne type oppdrag. Samtidig er det uheldig med en aksjon som rammer advokatenes klienter, eller Høyesteretts mulighet til å gjennomføre saker. Jeg håper derfor at det er mulig å finne en god løsning så raskt som mulig, avslutter Urke.

Høyesterettsjustitiarius: – Det er politiske myndigheter, ikke Høyesterett, som fastsetter salærsatsen 

– Dette handler ikke om lønn

Advokatforeningen om Hurdalsplattformen: – Venter i spenning på hva som kommer senere

Slik reagerer Advokatforeningen på regjeringens budsjettforslag 

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch