AdvokatWatch

Politiadvokat innstilt som tingrettsdommer

Alf-Anton Røst, som er politiadvokat ved Nordland politidistrikt og avdelingsdirektør for HR og HMS, er innstilt som ny tingrettsdommer ved Salten og Lofoten tingrett.

Salten tingrett i Bodø. | Foto: Mats Torbergsen / NTB

Tingrettene i Salten og Lofoten, Haugaland og Sunnhordland, og Østre Innlandet skal ansette en ny tingrettsdommer.

I tillegg skal Helgeland tingrett og Follo og Nordre Østfold tingrett ansette en ny nestleder/tingrettsdommer.

Alle de fem innstillingene som nå er klare, er enstemmige, viser protokollen fra tirsdagens møte i Innstillingsrådet for dommere.

Se en fullstendig oversikt over innstillingene i bunnen av saken.

Alf-Anton Røst er innstilt som ny tingrettsdommer ved Salten og Lofoten tingrett, foran juridisk seniorrådgiver Marte Bauge.

De fire som er innstilt på 1.-plass ved de øvrige tingrettene, jobber allerede som tingrettsdommere eller konstituert tingrettsdommer.

Innstillingsrådet er det sentrale organ ved dommerutnevnelser og gir innstillinger til alle faste dommer- og domstollederstillinger i alle tre rettsinstanser i de alminnelige domstoler (med unntak for Høyesterettsjustitiarius) og for jordskifteretten.

Det er Kongen i statsråd som foretar utnevningene.

Fire tingretter skal ansette – flere advokater på søkerlistene

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch