AdvokatWatch

Før jobbet han som senioradvokat i Svensson Nøkleby. Nå er han innstilt på topp til ledig jobb som tingrettsdommer

Innstillingsrådet for dommere avholdt mandag et videomøte.

Leif O. Haugen. | Foto: Svensson Nøkleby Advokatfirma

Protokollen fra møtet viser at advokat Tom Martin Bersvendsen er innstilt på topp til én av to embeter som tingrettsdommer i Midtre Hålogaland tingrett. Bersvendsen driver sin egen advokatvirksomhet, Advokat Bersvendsen AS, i Bardufoss. Politiadvokat Jonny Kvistad er innstilt som nummer to.

Protokollen viser videre at advokat Leif O. Haugen er innstilt øverst til embete som tingrettsdommer i Telemark tingrett. Han jobbet i Svensson Nøkleby fra januar 2017 til oktober 2019. Haugen har i 2021 jobbet både som konstituert lagdommer i Eidsivating lagmannsrett, og konstituert tingrettsdommer i Salten og Lofoten tingrett.

Ellers er Nina Cathrine Noss innstilt som innstilt som nummer én til embete som lagmann Eidsivating lagmannsrett. Noss var ved årtusenskiftet partner i Harris. Hun jobbet 17 år som lagdommer i Gulating, og siden 2017 har hun vært tingrettsdommer ved Vestre Innlandet tingrett.

Avslutningsvis er fylkesnemndsleder Nils Joakim Staff innstilt på topp til embete som tingrettsdommer i Vestre Innlandet tingrett.

Tidligere senioradvokat i Svensson Nøkleby vil bli tingrettsdommer 

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch