Borgarting lagmannsrett om ankesiling i seksårssaker: – I 2021 har vi silt bort i underkant av 50 prosent av disse sakene

Borgarting har lagt fram sin årsmelding, som er den tjuende i rekken.
Førstelagmann Marianne Vollan i Borgarting lagmannsrett. | Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Førstelagmann Marianne Vollan i Borgarting lagmannsrett. | Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Landets største ankedomstol, Borgarting lagmannsrett, la mandag fram sin årsmelding.

I sin oppsummering skriver førstelagmann Marianne Vollan, at 2021 var det første året med helårseffekt, med tanke på at straffesaker med strafferamme over seks år har en silingsvurdering.

– I 2021 har vi silt bort i underkant av 50 prosent av disse sakene. Samlet henvises nå 33 prosent av alle straffesaker til ankeforhandling. Svært få beslutninger om å nekte en anke fremmet, oppheves, skriver Vollan.

Høyesterett har avsagt flere kjennelser som presiserer lovens krav, og ifølge Vollan justerer Borgarting lagmannsrett deres praksis i tråd med disse føringene.

– Utredningsenheten vår, som nå er fulltallig med 15 utredere, har en viktig rolle i å tilrettelegge disse sakene, skriver hun.

Vollan forteller videre at Borgarting lagmannsrett opplever en dreining i porteføljen i de dømmende avdelingene, der det blir gradvis en høyere andel sivile saker.

– Dette skyldes trolig både at vi bygger ned beholdningen av sivile saker, og at alle straffesaker nå undergis siling, slik at det henvises færre straffesaker, skriver hun.

Beholdningen av både sivile saker og straffesaker har blitt blitt redusert i 2021. Vollan forklarer dette med en kombinasjon av nedgang i innkomsten og høyt aktivitetsnivå, der Borgarting har behandlet flere saker enn dem som har kommet inn.

SANDS-partner om høyesterettskjennelse: – Kan tyde på innskjerpet praktisering av silingsordningen også i sivile saker 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også