AdvokatWatch

Både nåværende og tidligere advokater på søkerlistene til flere dommerstillinger

Tre tingretter og Gulating lagmannsrett skal ansette nye dommere.

Gulating lagmannsrett skal ansette en ny lagdommer. | Foto: Marit Hommedal / NTB

Det er tre som har søkt på jobben som tingsrettsdommer (nestleder i avdeling) ved Oslo tingrett. Én søker er unntatt offentlighet, mens begge de to andre har bakgrunn fra advokatbransjen, viser søkerlisten som Innstillingsrådet for dommere har offentliggjort.

Terese Smith Ulseth har tidligere vært advokatfullmektig og fast advokat i Wiersholm, samt partner i Schjødt, mens Kari-Grethe Stave begynte karrieren som advokatfullmektig i Schjødt.

Både Ulseth og Stave har dessuten erfaring fra domstolene. Førstnevnte er i dag tingrettsdommer i Oslo tingrett, mens Stave har vært dommerfullmektig både i Ofoten tingrett og i Oslo tingrett. Stave jobber i dag som politiinspektør i Politidirektoratet.

Blant søkerne til stillingen som tingrettsdommer ved Søndre Østfold tingrett, finner vi én søker med advokatbakgrunn. Janne Jordbakke jobbet tidlig på 2000-tallet i knappe tre år som advokat i Advokatfirmaet PwC. Siden den gang har hun blant annet vært politiadvokat og tingrettsdommer ved flere ulike tingretter.

Hele fem av de åtte søkerne til embetet som tingrettsdommer ved Buskerud tingrett jobber i eller har tidligere jobbet i et advokatfirma.

Trude Sørby Einersen er senioradvokat i Dalan, Leif O. Haugen har bakgrunn fra Næss & Co, Grette og Svensson Nøkleby, mens Ole-Marius Hillestad tidligere har vært advokat i Drøbakadvokatene, samt advokat og partner i Drammensadvokatene. Hans Nikolai Førde har vært advokat i det som da het Kluge, mens Hege Hogstad var advokat i Wiersholm i fem og et halvt år.

Det er åtte personer som har søkt på jobben som lagdommer ved Gulating lagmannsrett. Syv har bakgrunn fra advokatbransjen.

Stig Åkenes Johnsen jobbet i tolv år som advokat og partner i advokatfirmaet Kyrre. Han har også bakgrunn fra Secher & co.

Monica de Jonge og Kjetil Myhrvold har begge en fortid som konsernadvokater i det som i dag heter Tryg Forsikring. Myhrvold har også vært advokatfullmektig og advokat i Thommessen.

Martin Haaland Simonsen har tidligere jobbet som advokat i Holm & Mørk, og i Harris. Anders Wyller har også vært advokat i Harris, mens Marianne Kirkeleit har vært senioradvokat i Schjødt.

Katrine Knudsen Mæle har en fortid som fast advokat i Arntzen de Besche, og er i dag konstituert lagdommer i Gulating lagmannsrett.

Alta blir nytt rettssted for Hålogaland lagmannsrett 

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch