AdvokatWatch

Alta blir nytt rettssted for Hålogaland lagmannsrett

Styret i Domstoladministrasjonen vedtok mandag, at det skal etableres et rettssted for Hålogaland lagmannsrett i Alta snarest mulig.

Ifølge DA-direktør Sven Marius Urke kan tilpassede lokaler, som skal være samlokalisert med tingretten i Alta, tidligst være klar fra 2024. Inntil da vil det være aktuelt med en midlertidig løsning fra 1. januar 2023. | Foto: Domstol.no

Det bekrefter Domstoladministrasjonen (DA) i en pressemelding.

– Det tidligst er mulig å få tilpassede lokaler, samlokalisert med tingretten, i 2024. Domstoladministrasjonen vil derfor finne en midlertidig løsning gjennom leie av egnede lokaler. En slik midlertidig løsning skal være etablert fra 1. januar 2023, heter det i pressemeldingen.

Ifølge DA har vært gjennomført drøftinger med Sametinget, og de støtter Alta som rettssted for lagmannsretten i Vest-Finnmark.

– Sametinget mener fortsatt at et rettssted for lagmannsretten i Øst-Finnmark bør lokaliseres til Tana. Det er enighet mellom Sametinget og Domstoladministrasjonen om at det er naturlig å utsette valg av rettssted i østre del av Finnmark inntil domstolstrukturen er fastlagt, legger DA til.

AdvokatWatch omtalte i forrige uke innstillingen fra DA-direktør Sven Marius Urke i anledning saken.

Innstillingen er klar: Dette kan bli det permanente rettsstedet for Hålogaland lagmannsrett i Finnmark 

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch