AdvokatWatch

Advokater i heftig diskusjon: – Det er sjelden man ser på trykk en så primitiv argumentasjon

Advokater havnet i opphetet diskusjon i kjølvannet av en høringsuttalelse fra kommune.

Midtre Hålogaland tingrett, rettssted Sortland. | Foto: Domstol.no

Denne måneden besluttet Sortland kommune, at de vil støtte regjeringens forslag om reversering av domstolsreformen. Advokat og daglig leder Trude Marie Wold i Advokatfirmaet Wold på Sortland mener dette er feil vei å gå for å sikre en bærekraftig domstol i Vesterålen. I et leserinnlegg i Bladet Vesterålen skriver Wold, at hun frykter uttalelsen fra kommunen bidrar til å skape usikkerhet rundt fremtidig tingrett/rettssted i Vesterålen.

Wold viser i leserinnlegget til høringssvaret til Domstoladministrasjonen (DA), som går imot reversering. I høringssvaret skriver DA blant annet at de oppfatter nåværende struktur som bærekraftig i et langsiktig perspektiv, og at de ikke vil jobbe videre med strukturspørsmålet dersom dagens løsning videreføres.

«Dersom en reversering besluttes, frykter jeg at det vil være starten på en nedleggelse av den lokale tingretten. En rekke steder i landet vil ikke reversere dagens ordning. Det innebærer at Vesterålen tingrett kan gå fra å være en av mange små tingretter, til å være en av få. Det kommer vi til å merke, og eksistensen til de små tingrettene vil igjen bli utfordret av DA», advarer Wold.

Hevder det trues med DA

Noen dager senere fikk Wold svar på leserinnlegget av advokatkollega Oddmund Enoksen.

«Det er sjelden man ser på trykk en så primitiv argumentasjon som det advokat Wold her har klart å bryte ut av seg. Det er også egna til forundring at ho viser en så suveren forakt for det syn som hennes egen krets av Advokatforeninga tidligere har gitt uttrykk for», skriver Enoksen i et nytt leserinnlegg i Bladet Vesterålen, med tittelen «Domstoladministrasjonen er ris bak speilet».

Det Enoksen viser til når han snakker om «egen krets», er at leder Knut-Inge Myklebust i Midt-Hålogaland krets i Advokatforeningen tidligere har gitt sin støtte til gjenoppretting av de lokale tingrettene.

Enoksen hevder Wold truer med DA, og at dette vitner om manglende respekt for lokaldemokratiet. Han mener det er en illusjon å tro at hvis man lar være å reversere reformen, så vil ikke strukturen for domstolene bli utfordret i årene fremover.

«Vesterålen tingrett hadde eksistert som eget sorenskriverembete i nesten 400 år da domstolen ble nedlagt for et år siden. Å la dagens rettssted på Sortland gjenoppstå som en sjølstendig domstol etter et kort intermesso med felles ledelse av fleire rettssteder, er ingen trussel. Det er den beste løsninga både for de ansatte ved rettsstedene og for brukerne av domstolene», mener Enoksen.

– Det er lov å ha egne meninger i Advokatforeningen

Wold leverte sitt tilsvar allerede samme dag. I det nye leserinnlegget skriver Wold, at hun at hun egentlig ikke hadde tenkt å svare, men at ord som «primitiv», «suveren forakt» og «trusler» fra Enoksen gjorde det nødvendig å svare.

«Angående primitiv argumentasjon, så har jeg i hvert fall en argumentasjon. Angående forakt mot lokaldemokratiet, så mener jeg det er langt mer foraktfullt å håne og latterliggjøre personer som har en annen mening. Til slutt angående suveren forakt mot egen krets, så vil jeg minne om at det fortsatt er slik i Advokatforeningen at det er lov å ha egne meninger», skriver Wold, og påpeker at hun ikke har noen verv i kretsen.

Wold skriver også at hun ikke truer med DA, men redegjør for det hun mener er konsekvensene av en reversering.

«DA kommer ikke til å arbeide for nedleggelse av Vesterålen tingrett for å straffe oss, men fordi de mener at de små domstolene som vil stå igjen etter en reversering, ikke ivaretar de krav som DA mener en funksjonell tingrett skal ha», skriver Wold, og legger til at dette vil være hennes siste innlegg i diskusjonen med Enoksen.

Høringsfristen til forslaget om reversering av domstolsreformen er satt til 26. april.

Frykter domstolsreformen er første skritt på veien mot en fullstendig sammenslåing

– Det jeg ønsker å ta tak i er når folk går til Oslo, Bergen eller Trondheim for advokater

Tidligere advokat og DA-direktør ber Mehl droppe reversering av domstolsreformen 

Antallet høringssvar nærmer seg 70, men få advokater har levert sine innspill

Advokatforeningen i Romsdal og på Nordmøre ønsker å reversere domstolsreformen – nå får de støtte av nok en romsdalskommune 

Mer fra AdvokatWatch

Henlegger anmeldelse mot Per Danielsen

Oslo politidistrikt åpner ikke etterforskning mot advokat Per Danielsen i faktureringssak, etter at han ble anmeldt av bostyrer for tvangsoppløsningsboet til Rondeslottet Hotell, Anders G. Bjørnsen.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch