AdvokatWatch

Riisa-partner innstilt på topp

Innstillingsrådet for dommere avholdt møte mandag denne uken.

Partner Ståle Haugsvær i Riisa. | Foto: Riisa

Innstillingsrådet har offentliggjort innstillinger til flere dommerstillinger (se hele listen nederst i saken).

Advokat og partner Ståle Haugsvær i Riisa, er innstilt på topp til begge embeter som tingrettsdommer ved Romerike og Glåmdal tingrett, ved henholdsvis rettssted Eidsvoll og rettssted Kongsvinger.

Haugsvær jobber spesialisert innen personskadeerstatningsrett, og har omfattende erfaring innen de fleste typer saker, fra bilansvar, yrkesskade, ansvarsskader til individuelle og kollektive dekninger etter forsikringsavtaleloven. Han har særlig kompetanse på pasientskadesaker, opplyser Riisa på sine nettsider.

En annen advokatpartner, Johnny Veum i Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma, er innstilt som nummer to ved de samme rettsstedene. Prosedyreadvokaten, som var med på å etablere advokatfirmaet, har bred erfaring fra alle typer strafferettssaker, blant annet i større saker om drap, sedelighet, vold, ran, vinning, narkotika og økonomiske straffesaker.

Advokat i NorgesGruppen, Camilla Varhaug Søberg, er innstilt på topp til embete som tingrettsdommer i Østre Innlandet tingrett, rettssted Elverum. Søberg har også bakgrun som advokat fra Thommessen. Advokat Margrethe Lie er innstilt på topp ved rettssted Tynset i samme tingrett.

Innstillingsrådet har også gjort innstillinger til ulike jordskifteretter. Innstillingene kan du se her.

Mandag fortalte AdvokatWatch, at jordskifterettene i Nord-Norge sliter med å få tak i dommere og tekniske utredere, og det derfor ønskes å få etablert et nytt utdanningstilbud ved UiT Norges arktiske universitet.

Drone knuste vindu hos Riisa: – Skadepotensialet var stort

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch