Advokatbevillingsnemnden anker nok en dom til Høyesterett

Nemnden mener dommen i den såkalte «autorisasjonsaken» bryter med langvarig og fast forvaltningspraksis som har støtte i lovens ordlyd.
Foto: Gorm Kallestad / NTB
Foto: Gorm Kallestad / NTB

Onsdag fortalte AdvokatWatch at Advokatbevillingsnemnden anker lagmannsrettens dom i saken mot Larysa Bulut. Det betyr at Bulut foreløpig må vente på få tilbake sin advokatbevilling.

«Så lenge dommen ikke er rettskraftig vil nemnden i det vesentlige fastholde sine tidligere vurderinger. Det er dermed ikke grunnlag for å omgjøre tidligere vedtak», skrev nemnden i et svar til Buluts forsvarer, partner Toralf Wågheim i Riisa.

Advokaten hadde rett etter dommen bedt nemnden om å vurdere klients søknad om advokatbevilling på nytt.

Nå skriver Advokatbevillingsnemnden på sine nettsider, at den også anker Gulating lagmannsretts dom av 16. september i den såkalte «autorisasjonssaken»

Lagmannsretten konkluderte i forrige måned at det ikke var grunnlag for å avslå Nina Sørensens søknad om advokatbevilling fordi fullmektigen ikke var korrekt autorisert for den advokat vedkommende opptrådte for.

Lagmannsretten mener ansvaret for formalfeil hviler på prinsipal, ikke på advokatfullmektig.

«Advokatbevillingsnemnden mener at dommens resultat er feil, og at lagmannsretten uriktig har lagt til grunn at kravet til autorisasjon kan fravikes ved opparbeidelse av prosedyreerfaring som advokatfullmektig. Dommen bryter med langvarig og fast forvaltningspraksis som har støtte i lovens ordlyd. Da dommen vil kunne ha betydning for tidligere avslagsvedtak og fremtidige saker, har nemnden sett behov for å få en rettsavklaring fra Høyesterett. Tilsynsrådet deler nemndens synspunkter, og vil inntil avklaring foreligger praktisere regelverket som tidligere», skriver nemdnen om bakgrunnen for at den nå anker dommen til Høyesterett.

Ifølge lagmannsretten viste staten også i retten til den langvarige forvaltningspraksisen. I dommen ble det nevnt at bevillingsmyndighetenes praksis har blitt kritisert av Anders Bøhn i kommentar til domstolloven.

«Tross slik kritikk fra Bøhn, er det ikke opplyst at det fra bevillingsmyndighetene er tatt initiativ for å bringe forskriften i samsvar med praksis», stod det i dommen.

«Det forhold at bevillingsmyndighetenes praksis ikke tidligere er prøvd ved søksmål, kan heller ikke tas til inntekt for at praksis er bredt akseptert. For en fullmektig som ikke har fått godkjent deler av sin prosedyrepraksis, vil det regelmessig være tryggere og enklere å gjennomføre nye prosedyrer enn å bruke tid og risikere tap og sakskostnadsansvar i et søkmål mot staten», het det videre.

Jan Egill Wendelboe, som var Sørensens prinsipal under tiden i PwC, uttalte følgende til AdvokatWatch etter lagmannsretten offentliggjorde sin dom:

– Dommen fra lagmannsretten er etter mitt syn et riktig resultat. Tilsynsrådets har ved deres praksis gjort advokatfullmektigene alene skadelidende for feil utført av arbeidsgiver. Dette er en åpenbart en urimelig praksis, særlig når det rettskildemessige grunnlaget for praksisen har vært så svakt. Det står respekt av at Nina har stått opp for sine rettigheter og sørget for rettsavklaring.

Lagmannsretten: Ikke grunnlag for å avslå søknad om advokatbevilling fordi fullmektig ikke hadde «korrekt autorisasjon» 

Ny runde i «autorisasjonssaken» 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også