Høyesterett skal behandle søksmålet fra to domstolledere som ble overtallige etter domstolsammenslåing

De to tidligere domstollederne har tapt i to instanser. Nå skal Høyesterett ta stilling til domstollederes embetsvern og rekkevidden av forflytningsforbudet i Grunnloven § 22.
SLIPPER INN: Anken fra de to tidligere domstollederne slipper inn i Høyesterett. | Foto: Fredrik Varfjell/NTB
SLIPPER INN: Anken fra de to tidligere domstollederne slipper inn i Høyesterett. | Foto: Fredrik Varfjell/NTB

Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at anke over Hålogaland lagmannsretts dom 31. mars 2023 skal behandles i Høyesterett.

Temaet i søksmålet som ble anlagt i 2021 er hvilke rettigheter og plikter domstollederne som ble til overs etter at den nye domstolstrukturen ble innført våren 2021, skal ha.

Det er sorenskriver Frank Kjetil Olsen og jordskifterettsleder Eivind Helleland som står bak søksmålet mot Justis- og beredskapsdepartementet.

Olsens embete som sorenskriver bortfalt da Senja tingrett ble en del av Nord-Troms og Senja tingrett den 26. april 2021, mens Hellelands embete som jordskifterettsleder bortfalt da Nordfjord jordskifterett ble lagt ned den 14. juni 2021, og Sogn og Fjordane jordskifterett ble opprettet.

Duoen har i søksmålet krevd å få beholde sine titler, lønn og andre embetsgoder som om retten ikke var blitt nedlagt, men uten plikt til å jobbe under en ny domstolleders instruksjonsmyndighet. 

Saksøkerne tapte i tingretten i fjor, og i vår kom lagmannsretten til samme konklusjon. Nå skal saken opp for Høyesterett.

Det er Nina Kristiansen Wærnhus og Rune Lium i LO-advokatene som representerer saksøkerne.

Kirsten Berger fra Regjeringsadvokaten representerer staten i saken.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også