AdvokatWatch

Politikk

Forventer ytterligere økning i rettshjelpssatsen

Regjeringen foreslår å øke rettshjelpssatsen med 22 kroner. Justispolitisk talsperson for SV og medlem av justiskomiteen, Andreas Sjalg Unneland, mener dette bare er første steg i en opptrappingsplan.

Øker inntektsgrensen på fri rettshjelp med 100 millioner kroner

Etter uker med forhandlinger, er SV enig med regjeringspartiene Ap og Sp om statsbudsjettet for 2022. 100 millioner kroner til oppjustering av inntektsgrensen for fri rettshjelp, samt økning av reisegodtgjørelsen til advokater, er to av punktene i budsjettforliket.

Mæland ilegges seks måneders karantene

Karantenenemda har truffet vedtak om at tidligere justisminister Monica Mæland (H) ilegges seks måneder karantene i forbindelse med overgangen til stillingen som partner i Schjødt. Mæland er også ilagt 12 måneders saksforbud.

1 - 25 av 59

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger