AdvokatWatch

Regjeringen la fram ny advokatlov

I juni la regjeringen frem forslag til en egen bransjelov for advokater.

Justisminister Monica Mæland. | Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre

«Forslaget vil gi en helhetlig regulering av advokaters virksomhet og av adgangen til å yte rettslig bistand for andre enn advokater», het det pressemeldingen i sommer.

– Vi har nådd en viktig milepæl når regjeringen nå legger frem forslag til en ny advokatlov. For første gang samles reglene om advokater i en egen lov. Lovforslaget er tilpasset dagens samfunn. Det er mer moderne og lettere tilgjengelig, både for advokater og det rettssøkende publikum, uttalte justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Forslaget følger opp Advokatlovutvalgets NOU 2015:3 Advokaten i samfunnet og høringsnotat om vandelskrav for eiere og ledere i advokatforetak, ifølge pressemeldingen.

– Det er viktig at vi har en samlet og tydelig regulering av advokatbransjen. Advokater har en sentral samfunnsrolle og den nye loven vil være med på å styrke tilliten som bransjen allerede har, sa Mæland.

Det foreslås blant annet et nytt tilsyns- og disiplinærsystem. Videre foreslås det å lovfeste grunnleggende prinsipper og krav til advokater, samt at det innføres en egen bestemmelse om advokaters yrkesmessige taushetsplikt.

Det foreslås også at rettsrådsmonopolet oppheves, som innebærer at det åpnes for å at enhver kan gi rettslige råd utenom domstolene.

Lovforslaget skal behandles av Stortinget, og er nå til behandling i Justiskomiteen.

Schjødt-partner i regjeringsoppnevnt utvalg 

Advokat fra Sørlandsadvokatene fikk plass på Stortinget 

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch