Regjeringen la fram ny advokatlov

I juni la regjeringen frem forslag til en egen bransjelov for advokater.
Justisminister Monica Mæland. | Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre
Justisminister Monica Mæland. | Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre

«Forslaget vil gi en helhetlig regulering av advokaters virksomhet og av adgangen til å yte rettslig bistand for andre enn advokater», het det pressemeldingen i sommer.

– Vi har nådd en viktig milepæl når regjeringen nå legger frem forslag til en ny advokatlov. For første gang samles reglene om advokater i en egen lov. Lovforslaget er tilpasset dagens samfunn. Det er mer moderne og lettere tilgjengelig, både for advokater og det rettssøkende publikum, uttalte justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Forslaget følger opp Advokatlovutvalgets NOU 2015:3 Advokaten i samfunnet og høringsnotat om vandelskrav for eiere og ledere i advokatforetak, ifølge pressemeldingen.

– Det er viktig at vi har en samlet og tydelig regulering av advokatbransjen. Advokater har en sentral samfunnsrolle og den nye loven vil være med på å styrke tilliten som bransjen allerede har, sa Mæland.

Det foreslås blant annet et nytt tilsyns- og disiplinærsystem. Videre foreslås det å lovfeste grunnleggende prinsipper og krav til advokater, samt at det innføres en egen bestemmelse om advokaters yrkesmessige taushetsplikt.

Det foreslås også at rettsrådsmonopolet oppheves, som innebærer at det åpnes for å at enhver kan gi rettslige råd utenom domstolene.

Lovforslaget skal behandles av Stortinget, og er nå til behandling i Justiskomiteen.

Schjødt-partner i regjeringsoppnevnt utvalg 

Advokat fra Sørlandsadvokatene fikk plass på Stortinget 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også