Uenige om konsekvensene av Eiendomsutvalgets forslag

Advokatforeningen og Regelrådet er kritiske til forslaget om å fjerne advokaters adgang til å drive eiendomsmegling i kraft av bevillingen. Norges Eiendomsmeglingsforbund støtter forslaget og mener samtidig at forslagene de har lagt frem blir misforstått.
Foto: Advokatforeningen
Foto: Advokatforeningen

Advokatforeningen frykter at Eiendomsmeglingsutvalgets forslag vil gå ut over konkurransen i markedet, heter det i en høringsuttalelse.

Foreningen mener det nye forslaget vil kunne føre til «en betydelig reduksjon av tilbydere av eiendomsmeglingstjenester, som igjen vil kunne påvirke konkurransen og prisen for meglingstjenester».

Eiendomsmeglingsutvalget ble oppnevnt i oktober 2019 og avga sin utredning 4. juni i år. Forslagene har nylig vært ute på høring.

Høringsuttalelsn ble først omtalt av Advokatbladet.

Det er særlig forslaget om at all eiendomsmegling skal skje gjennom foretak med tillatelse, som har møtt motstand fra blant andre Advokatforeningen, Regelrådet og Norges Bondelag.

Skulle forslaget bli vedtatt, vil advokater måtte søke Finanstilsynet om tillatelse til å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. Det vil kreve et eget enkeltpersonforetak, med dertil hørende regnskap.

Regelrådet: – Kan påvirke konkurransen negativt

Advokatforeningen er ikke alene om å være kritisk til forslaget.

Regelrådet, et uavhengig forvaltningsorgan som skal bidra til økt verdiskapning ved at næringslivet ikke blir påført unødvendige kostnader fra nytt eller endret regelverk, stiller spørsmål ved om utvalget har utredet konsekvensene av forslaget i tilstrekkelig grad.

«Det er store geografiske forskjeller i hvordan eiendomsmegling foregår i Norge og konsekvensene kan være forskjellige i rurale og urbane strøk. Regelrådet savner i denne forbindelse også en grundigere vurdering av problemet vi ønsker å løse med dette forslaget», skriver forvaltningsorganet i sin høringsuttalelse.

Regelrådet mener at tiltak som strengere kompetansekrav fjerning av retten til å drive eiendomsmegling gjennom advokatbevilling «kan påvirke konkurransen negativt og gjøre at prisene på eiendomsmegling kan øke», heter det videre i uttalelsen.

Støtter kompetansekrav

Norges Eiendomsmeglingsforbund, som var representert i utvalget, deler ikke oppfatningen til Advokatforeningen og Regelrådet.

Det skriver Finansavisen.

– Vi opplever at forslagene blir misforstått. Man har hele tiden måtte ha tillatelse til å drive foretak, men nå må man også bestå et kurs, og gjør man ikke det, bør man heller ikke drive med eiendomsmegling, sier administrerende direktør Carl O. Geving.

– Kompetansekravene vil skille klinten fra hveten. Hvis det skulle bli færre ikke-kvalifiserte advokater, har det bare en oppside og gir mindre risiko for forbrukerne, sier direktør Geving til avisen.

Slik reagerer Advokatforeningen på regjeringens budsjettforslag

Mener advokater bør få fortsette med eiendomsmegling 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også