AdvokatWatch

Tre studiesteder har nå søkt om å tilby jusmaster

Etter en endring i den såkalte gradsforskriften har tre lærersteder sendt inn søknader om å utdanne jurister.

HAR SØKT: Handelshøyskolen BI. | Foto: Audun Braastad/NTB

Det var Juristen som omtalte saken først.

I mars la den forrige regjeringen frem en stortingsmelding om fremtidig styring av Universitets- og høyskolesektoren. Her kom det fram at monopolbestemmelsene for rettsvitenskap, psykologi og teologi oppheves.

– Vi opphever det mange har opplevd som en uheldig og lite konsekvent monopolsituasjon som tilgodeser et fåtall institusjoner og studiesteder, sa daværende minister for forskning og høyere utdanning, Henrik Asheim, til Aftenposten ved fremleggelsen av meldingen.

Nå har Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Handelshøyskolen BI sendt inn sine søknader for å kunne tilby jusmaster.

De tre nye søkerne skal nå vurderes av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

– Kunnskapsdepartementets og NOKUTs krav til akkreditering av studier på masternivå er i utgangspunktet høye. Kravene må tilpasses til det konkrete faget, og vi bruker sakkyndige komiteer i vurderingen av om kravene er oppfylt. Alle krav må være oppfylt for å kunne få akkreditering, sier tilsynsdirektør i NOKUT, Øystein Lund, til Juristen.

Rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand, forteller til Juristen at hvis alt går etter planen skal de starte en to-årig master høsten 2022.

Fra statssekretær til advokatfullmektig: – Jeg gleder meg til å endelig få praktisere faget mitt

– Utviklingen har vært formidabel. Firmaet har blitt større enn vi så for oss og turte å håpe på 

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch