AdvokatWatch

Tolv år etter at den ble lansert, vil departementet gjøre det obligatorisk for alle advokater å bruke elektronisk skjemaløsning

Justisdepartementet sender ut på høring et forslag til endringer i rettshjelpforskriften.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

«Forslaget innebærer å gjøre det obligatorisk for advokater og rettshjelpere å bruke en elektronisk skjemaløsning når de sender søknader om fri rettshjelp til statsforvalteren.», skriver departementet på sine nettsider.

I dag er det valgfritt å sende elektronisk eller per post.

Departementet understreker at kravet til elektronisk innsendelse ikke gjelder for privatpersoner, som selv sender søknad om fri rettshjelp til statsforvalteren.

I meldingen skriver departementet at fristen er kortere enn normalt fordi forslaget til endringer kun berører en mindre gruppe profesjonelle aktører, hvor flesteparten allerede benytter den elektroniske skjemaløsningen.

Ifølge departementet benyttes den elektroniske skjemaløsningen allerede i dag i 70-80 prosent av sakene.

Den elektroniske skjemaløsningen på www.rettsrad.no ble utviklet av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane i 2009. Siden da har det altså vært mulig å sende inn både per post og elektronisk, uten at fremgangsmåten har vært regulert i lov eller forskrift.

Nå vil altså departementet gjøre det obligatorisk for advokater å bruke den elektroniske skjemaløsningen.

«Ettersom obligatorisk bruk av den elektroniske skjemaløsningen for advokater og rettshjelpere innebærer en innskrenkning av aktørenes valgfrihet sammenlignet med dagens situasjon, anser departementet det som nødvendig å regulere dette i forskrift.», skriver departementet i høringsnotatet.

Om bakgrunnen for kravet, viser departementet blant annet til at post-løsningen er tid- og ressurskrevende for statsforvalterne, samt at det er risikoen for feil i registreringen og rapporteringen øker når saker per post må legges inn manuelt.

«Departementets vurdering er derfor at det ikke vil medføre en ulempe for aktørene å måtte bruke den elektroniske skjemaløsningen.», skriver departementet i notatet.

Fristen for å sende inn høringssvar er 21. januar til neste år. Som seg hør og bør i anledning forslaget, ber departementet om at høringssvar sendes inn digitalt.

Merete Smith: – Jeg tror det er sannsynlig at streikeaksjonen vil fortsette

Øker inntektsgrensen på fri rettshjelp med 100 millioner kroner 

Her yter både tidligere og fremtidens advokater rettshjelp til en utsatt gruppe 

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch