Regjeringen foreslår å utvide adgangen til fjernmøter og fjernavhør permanent

Foreslår også at enkelte rettssaker skal kunne strømmes offentlig.
Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie under oppstart av Klimasøksmålet i 2020, som ble behandlet som fjernmøte i Høyesterett. | Foto: Ørn E. Borgen / NTB
Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie under oppstart av Klimasøksmålet i 2020, som ble behandlet som fjernmøte i Høyesterett. | Foto: Ørn E. Borgen / NTB

I en pressemelding fredag ettermiddag opplyser Justis- og beredskapsdepartementet, at regjeringen vil åpne for at flere rettsmøter kan gjennomføres helt eller delvis digitalt. I tillegg åpnes opp for at noen rettssaker skal kunne strømmes offentlig.

Det vises til gode erfaringer fra pandemien.

«Det tradisjonelle utgangspunktet i Norge om at behandlingen i domstolene skal skje i fysiske møter blir videreført i forslaget. Samtidig viser erfaringene fra pandemien at tiden er moden for at flere rettsmøter og avhør kan gjennomføres helt eller delvis digitalt», heter det i pressemeldingen.

Ifølge departementet foreslås det noe strengere regler for straffesakene enn for de sivile sakene. Dette på grunn av de særlige rettssikkerhetshensyn som gjør seg gjeldende i straffesakene.

Den midlertidige loven om tilpasninger i prosessregelverket som følge av koronapandemien opphører 1. juli.

«Regjeringen foreslår en ny midlertidig forskriftshjemmel for å ha muligheten til å innføre tilpasninger dersom vi igjen får en smittesituasjon som gjør at det er nødvendig. Det kan kun gis regler med varighet på inntil fire måneder. Forskriftshjemmelen opphører 1. januar 2024», står det til slutt i pressemeldingen.

Rime-advokat blir ny bostyrer i konkurs

KPMG ble avvist i helseforetakets anskaffelseskonkurranse. Da begjærte rådgivningsselskapet midlertidig forføyning med krav om at beslutningen skulle omgjøres

Regjeringen viderefører satsing på digitalisering av domstolene   

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også