Ser en positiv utvikling i kontrollen med advokatenes behandling av utlevert materiale, men etterlyser bedre tekniske løsninger

Mangeårig Thommessen-advokat har hatt en sentral rolle i personvernkommisjonen, som mandag overlverte sin rapport til regjeringen.
Statsråd Sigbjørn Gjelsvik (t.v.) mottok rapporten fra kommisjonens leder, John Arne Moen. | Foto: Kommunal- og distriktsdepartementet
Statsråd Sigbjørn Gjelsvik (t.v.) mottok rapporten fra kommisjonens leder, John Arne Moen. | Foto: Kommunal- og distriktsdepartementet

Saken er utvidet mandag klokken 20.30.

I den ferske rapporten foreslås 140 forskjellige tiltak for å ivareta personvern i Norge i fremtiden.

Kommisjonen har vært ledet av administrerende direktør John Arne Moen i Trønder-Avisa. Ingvild Næss, som i dag er sjef for personvern i Schibsted, har vært nestleder. Næss har blant annet bakgrunn fra Thommessen, hvor hun var i ni år frem til 2015. I Thommessen var hun med på å lede firmaets satsing på teknologi og personvern.

Pensjonert riksadvokat Tor-Aksel Bush har også sittet i kommisjonen.

Ifølge rapporten ble det avholdt totalt tre innspillseminarer om henholdsvis personvern i skolen, teknologitrender og personvern i kommunal sektor. Jan Sandtrø, som AdvokatWatch intervjuet i april i år, har bidratt ved det sistnevnte seminaret.

Ett av de viktigste hovedpunktene i rapporten, er at kommisjonen mener det er tid for en helhetlig nasjonal personvernpolitikk, som legger føringer for digitaliseringen av samfunnet i tillegg til hva som følger av lovgivningen.

«Personvernpolitikken må ha som overordnet mål å sørge for et sterkere personvern. Politikken må gi føringer på tvers av sektorer, med formål om at innbyggernes personvern ivaretas. Det innebærer både helhetlige overordnete prinsipper, og også en sektorvis tilnærming som for eksempel gjennomføres gjennom relevante direktorater og/eller departementer», skriver kommisjonen.

Det foreslås flere tiltak innen justissektoren, men ikke mange advokatspesifikke.

Kommisjonen mener imidlertid at det kan oppstå personvernutfordringer ved bruk av enkelte av dagens systemer for utveksling av dokumenter i justissektoren, blant annet ved overføring av straffesaksdokumenter til advokater.

Politiet erfarer også det kan være utfordrende å få tilbakelevert dokumenter fra advokater, spesielt ved advokat/forsvarerbytte, opplyser kommisjonen.

«Dette kan også føre til at personopplysninger kommer på avveie», skriver kommisjonen, men samtidig understrekes det:

«Personvernkommisjonen har fått opplyst at Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet har intensivert kontroll med advokatenes behandling av utlevert materiale. Dette er en positiv utvikling og noe som definitivt er med på å redusere risikoen, men det er fortsatt et behov forbedre tekniske løsninger for utlevering og oppbevaring.»

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) sier ikke når regjeringen vil komme med tiltak for bedre personvern. Han viser til regjeringsplattformen, som tar til orde for en nasjonal strategi og retningslinjer for personvern og digitalt privatliv, ifølge NTB.

Høyesterett: Ransaking av datamateriale for å skille ut advokatkorrespondanse kan gjøres av en atskilt enhet i politiet

Schjødt-partner blir førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet: – Fristelsen ble for stor

Tidligere Elden-partner går av som leder for Gjenopptakelseskommisjonen

Advokat gjør comeback i politikken

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også