– Vi mener at gratis advokathjelp er helt nødvendig og oppfordrer innstendig om at det kommer på plass så fort som mulig

En sammenslutning av norske rettshjelpstiltak oppfordrer regjeringen og Stortinget til å få på plass en gratis advokatordning i fengslene umiddelbart.
BEHOV FOR ADVOKATORDNING: «Det er et helt nødvendig tiltak for å sikre de innsattes menneskerettigheter», skriver en sammenslutning av rettshjelpstiltak i et innlegg i Aftenposten. Illustrasjonsfoto av Oslo fengsel. | Foto: Terje Pedersen / NTB
BEHOV FOR ADVOKATORDNING: «Det er et helt nødvendig tiltak for å sikre de innsattes menneskerettigheter», skriver en sammenslutning av rettshjelpstiltak i et innlegg i Aftenposten. Illustrasjonsfoto av Oslo fengsel. | Foto: Terje Pedersen / NTB

Det er nødvendig for å sikre de innsattes menneskerettigheter, mener de.

Det er i et debattinnlegg i Aftenposten torsdag at rettshjelpstiltakene argumenterer for at en ordning må komme på plass så fort som mulig.

De mener at det ikke finnes et forsvarlig system som fanger opp menneskerettighetskrenkelser, eller som gir reparasjon for slike krenkelser.

«Man er derfor avhengig av advokathjelp, noe som er vanskelig for innsatte å få tak i. Dem det gjelder, sitter i fengsel uten inntekt og er avhengige av å ha penger på konto eller få dekket utgiftene fra andre. Hjelpen er altså forbeholdt ressurssterke innsatte», skriver rettshjelpstiltakene i debattinnlegget.

En gratis advokatordning vil forhindre slik forskjellsbehandling, argumenterer de.

I 2020 foreslo rettshjelpsutvalget at det burde opprettes en advokatordning i norske fengsler. 

I juni i år ble et forslag om det samme fra Sosialistisk Venstreparti nedstemt av Stortinget. 

Stortinget ville vente på utredningen fra arbeidsgruppen som i oktober 2022 ble nedsatt for å vurdere hvordan en førstelinjetjeneste for rettshjelp kan se ut. I utredningen som ble overlevert til Justis- og beredskapsdepartementet i slutten av juni, foreslår arbeidsgruppen at det etableres en advokatvakt som oppsøker fengslene for å yte førstelinjerettshjelp til innsatte.

Rettshjelpstiltakene mener den nåværende tilgangen til rettshjelp er langt fra tilstrekkelig, understreker de i torsdagens debattinnlegg i Aftenposten:

«Rettshjelpen i fengslene er stort sett dekket av oss i rettshjelpstiltakene. Vår kompetanse og tilstedeværelse i fengslene er imidlertid begrenset. Det er derfor behov for erfarne advokater som kan plukke opp den typen forhold som er blitt avdekket den siste tiden. Disse kan bidra til å avdekke og hindre menneskerettsstridig praksis i fengslene og sikre innsattes rettssikkerhet.»

«Vi oppfordrer regjeringen og Stortinget til å få på plass en gratis advokatordning i fengslene umiddelbart. Det er et helt nødvendig tiltak for å sikre de innsattes menneskerettigheter», lyder oppfordringen fra tiltakene.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også