Rapport om NSM-lån: – Justisdepartementet burde ha satt seg bedre inn i styringen

Justisdepartementet burde ha satt seg bedre inn i den økonomiske og administrative styringen av NSM, konkluderer utvalget som har vurdert saken.
UTVALGSLEDER: Svein Gjedrem i NSM-utvalget som har gått gjennom omstendighetene rundt leie- og låneavtalene NSM inngikk i forbindelse med leie av lokaler i Snarøyveien 36. | Foto: Javad Parsa / NTB
UTVALGSLEDER: Svein Gjedrem i NSM-utvalget som har gått gjennom omstendighetene rundt leie- og låneavtalene NSM inngikk i forbindelse med leie av lokaler i Snarøyveien 36. | Foto: Javad Parsa / NTB
NTB

– Det er ingen tvil om at ledelsen i NSM må bære ansvaret for låneopptaket og den økonomiske situasjonen de kom i, slo utvalgsleder Svein Gjedrem fast da han la fram rapporten.

– NSM var ikke rustet til på egen hånd å gjennomføre en slik leieprosess. Og det ble feil på feil, sa den tidligere sentralbanksjefen.

Rapporten peker på flere feil som ble begått av NSM. Den peker også på grep som burde ha blitt tatt i Justisdepartementet.

Burde ha søkt hjelp

– Det er grunn til å påpeke ulike forhold ved departementets saksbehandling og dialog med NSM i denne saken, sier Gjedrem.

Han er også tydelig på at NSM burde ha søkt hjelp fra Statsbygg da leiekontrakten ble inngått.

– Hadde NSM brukt Statsbygg som rådgiver og fulgt deres tilhørende retningslinjer, slik de var pålagt, ville opptak av lån ikke kunne skjedd og andre feil vært unngått, heter det i rapporten.

Vil ha ekstern gjennomgang

Utvalget ber nå om ekstern og fullstendig gjennomgang av hele NSM.

– Vi skal nå følge opp rapporten. Rapporten blir og sendt over til Stortinget i dag, og jeg har tilbudt meg å komme til Stortinget for å holde en redegjørelse når de måtte finne det formålstjenlig, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Hun sier at det allerede er satt i gang tiltak i NSM for å følge opp saken, og at de vil jobbe videre med det i departementet.

– Vi må finne ut hva vi kunne gjort annerledes i justisdepartementet, selv om det er snakk om en ulovlig låneavtale mellom NSM og en privat utleier, sier Mehl, som sier at departementet også tar selvkritikk.

Rask gjennomgang

Gjedrem ber om en rask oppfølging av rapporten.

– Utvalget mener at leiesaken har avdekket svakheter i de administrative og økonomiske funksjonene i NSM, herunder fullmaktsstrukturen. Dette er nå i endring i NSM. Justisdepartementet bør raskt følge opp dette arbeidet, heter det i rapporten.

I 2019 ble NSM overført fra Forsvarsdepartementet til Justisdepartementet. Det var i forbindelse med denne overføringen, at utvalget mener Justisdepartementet burde satt seg bedre inn i styringen. Gjerdrem påpeker at det er store kulturforskjeller i måten de to departementene styres og styrer på.

Utvalget etterlyser også mer kontroll av økonomien i NSM, spesielt i forbindelse med at det ble ansatt ny direktør.

– Justisdepartementet burde ha forsikret seg om – eventuelt ved egnet opplæring – at ny leder var rustet til å styre virksomheten løpende, herunder kontrollere NSMs økonomi, heter det i rapporten.

Ulovlig lån

Det var 8. desember i fjor det ble det kjent at NSM har hatt en privat låneavtale på 200 millioner kroner i forbindelse med leie av et nytt bygg på Fornebu. Lånet var ifølge regjeringen ulovlig. Daværende NSM-direktør Sofie Nystrøm gikk av da låneavtalen ble kjent.

Regjeringen satte da ned utvalget som har gjennomgått avtalen. Gjedrem avsluttet med å tilrå justisdepartementet å gjennomføre en fullstendig ekstern gjennomgang av hele NSM. Dette er aldri blitt gjort siden opprettelsen i 2003.

– Jeg vil takke utvalget for en grundig jobb, som de har utført med kort tidsfrist. Jeg vil nå sette meg inn i funnene og tilrådningene fra utvalget, og de vil bli fulgt opp av regjeringen, sier Mehl.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også