AdvokatWatch

Konsulentbruken i Helseplattformen: – Vurderingen Wikborg Rein gjorde, burde vært fremlagt for styret og medført tiltak

Et juridisk notat fra Wikborg Rein advarer om faren for lovbrudd knyttet til konsulentbruk i Helseplattformen.

Styreleder Helge Garåsen i Helseplattformen. | Foto: Gorm Kallestad/NTB

I forrige måned avslørte Adresseavisen, at EY har fakturert Helseplattformen og Helse Midt-Norge 557 millioner kroner fra 2015-2021 gjennom en rammeavtale som i kunngjøringen den gangen ble anslått til å være verdt nærmere 90 millioner kroner. I tillegg har konsulenter endt opp med å bli leid inn i roller til ledelsen av prosjektet, I forrige uke vedtok styret i Helseplattformen, at de vil ha en full gjennomgang av bruken av konsulenttjenester.

Eksperter avisen har snakket med, har uttalt at det kan være snakk om lovbrudd i saken, ettersom konsulentbruken har gått så langt ut over rammen for anskaffelsen.

Nå skriver Adresseavisen at styret i Helseplattformen fikk en juridisk vurdering om konsulentavtalene fra Helse Midt-Norge kunne brukes videre i det nyopprettede datterselskapet, og det ble bekreftet at dette var i orden. Da Trondheim kommune også kom inn på eiersiden høsten 2019, ble det bestilt en ny juridisk vurdering, som ble utført av Wikborg Rein.

I notatet fra Wikborg Rein vurderes det om Helseplattformen kan lovlig benytte rammeavtalene til Helse Midt-Norge, men det drøftes også flere andre juridiske problemstillinger. Blant annet er det det eget avsnitt om en EU-dom fra 2018, som gjør at verdien som anslås i anbudet nå må betraktes som et tak for hvor mye penger som kan brukes.

«Det ikke kan gjøres flere avrop på rammeavtalen når man har nådd det maksimale volumet som er angitt i anskaffelsesdokumentene», advares det om i notatet fra Wikborg Rein, som er sendt fra specialist counsel Alf Amund Gulsvik. Han er i dag assosiert partner i CMS Kluge.

EY hadde fått utbetalt rundt 200 millioner kroner på det tidspunktet den juridiske vurderingen til Wikborg Rein ble gjort.

Avisen forteller at administrerende direktør Torbjørg Vanvik i Helseplattformen fikk oversendt notatet i form av et vedlegg i en e-post, men at hun aldri åpnet vedlegget.

Ifølge kommunikasjonsdirektør Sigrun Berge Engen i Helseplattformen åpnet ikke Vanvik vedlegget fordi hun fikk beskjed om det bare var en bekreftelse på svar hun hadde fått tidligere, nemlig at datterselskapet Helseplattformen kunne bruke konsulentavtalene Helse Midt-Norge hadde inngått.

– Notatet var bestilt av Sykehusinnkjøp som svar på et helt annet spørsmål, nemlig om man kunne fortsette å bruke avtalen med EY etter at Helseplattformen ble et aksjeselskap som hadde flere eiere enn Helse Midt. Slik ble det også formidlet til Vanvik, sier Engen til avisen.

– Vi finner ikke å ha blitt gjort oppmerksom på den EU-dommen som nevnes i Wikborg Reins notat på noen annen måte enn at det er nevnt i dette notatet, som er resultat av en annen bestilling, legger hun til.

Notatet ble da heller ikke lagt frem for styret i Helseplattformen.

– Vurderingen advokatfirmaet Wikborg Rein gjorde, burde vært fremlagt for styret og medført tiltak. Dette bekrefter hvor viktig det er å få gjort en fullstendig uavhengig gjennomgang av omfang av bruk av konsulenttjenester og de juridiske forhold slik det nåværende styret ba om 27.6, skriver nåværende styreleder Helge Garåsen i en e-post til Adresseavisen.

Resultatet av gjennomgangen av konsulentbruken skal legges frem, når Helseplattformen avholder sitt neste styremøte, som er 26. august.

EY har så langt ikke villet kommentere saken, og henviser til oppdragsgiver.

Skal hyre juridisk bistand og revisor til gjennomgang av omstridt konsulentbruk

Styreleder varsler full granskning av bruk av konsulenter fra EY i e-helsetjeneste etter regning på over en halv milliard kroner 

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch