Ørliten nedgang i antall meldinger fra advokater om mistenkelige transaksjoner

Enheten for finansiell etterretning (EFE) har offentliggjort årsrapporten for 2023. 
LEDER: Førstestatsadvokat Sven Arild Damslora leder Enheten for finansiell etterretning (EFE) i Økokrim. | Foto: Økokrim / PR
LEDER: Førstestatsadvokat Sven Arild Damslora leder Enheten for finansiell etterretning (EFE) i Økokrim. | Foto: Økokrim / PR

I august i fjor opplyste førstestatsadvokat Sven Arild Damslora, som leder Enheten for finansiell etterretning (EFE) i Økokrim, til AdvokatWatch at de så langt i 2023 hadde mottatt 17 meldinger om mistenkelige transaksjoner fra advokater.

Nå har EFE offentliggjort sin årsrapport, og den viser at det totale antallet rapporter endte på 23, fordelt på 19 meldere. I 2022 var antallet rapporter 24, har Damslora tidligere opplyst til AdvokatWatch.

Ifølge rapporten var uklarheter ved midlenes opprinnelse den mest avkryssede grunnlagskoden blant advokatene.

Når det gjelder revisorer var det totalt 71 rapporter og 36 meldere.

Fra advokatenes side ble det i fjor ikke rapportert om noen tilfeller av mistanke om terrorfinansiering, mens for revisorene var det ett tilfelle.

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet skrev i sin årsrapport i 2022 at de erfarte at enkelte advokater driver betalingsformidling via klientbankkonto uten å være klar over hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisikoen forbundet med dette.

«Tilsynsbesøk utført i 2022 har resultert både i politianmeldelser og flere hvitvaskingsmeldinger fra Tilsynsrådet etter mistanke om mulige straffbare forhold knyttet til denne typen tjenester», heter det i rapporten.

Tilsynsrådet mener også at det finnes mørketall når det gjelder brudd på advokatenes rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også