Høyesterett skal behandle sak om mulig ulovlig valgt meddommer: – Det vil være helt avgjørende

Det kan bli nok å gjøre for advokater hvis tusenvis av straffesaker gjenåpnes på grunn av at kommuner kan ha valgt ulovlige medommere. En sak i Høyesterett kan bli førende for hva som skjer videre i saken.
Foto: Gorm Kallestad / NTB
Foto: Gorm Kallestad / NTB

For to uker avslørte Kommunal Rapport at Domstoladministrasjonen hadde sendt et brev til alle tingretter, jordskifteretter og statsadvokatembeter i Norge, der det stod at flere av landets kommuner hadde valgt meddommere som i henhold til domstolloven ikke har vært valgbare.

Ifølge domstolloven kan ikke byråder og medlemmer av formannskapet i kommuner være meddommere – heller ikke varamedlemmer. Det samme gjelder for medlemmer av valgstyret og deres varamedlemmer.

Konsekvensen av dette kan bli at domstoler kommer til å motta anker på grunnlag av at retten ikke har vært rett besatt, ifølge Domstoladministrasjon.

Til Rett24 sier advokat Petter Mandt at det kan dreie seg om flere tusen saker, som har blitt behandlet uten lovlig valgte meddommere.

Ifølge samme avis skal Høyesterett behandle en promillesak fra Frostating lagmannsrett, som kan få avklart spørsmålet rundt bruk av meddommere fra formannskapet i kommuner.

– Vi kommer til å be om at dommen blir opphevet på grunnlag av at meddommeren ikke var valgbar, sier advokat Harald Fjeldstad til Rett24.

Førstelagmann i Agder lagmannsrett, Dag Bugge Nordén, er krystallklar på hva behandlingen til Høyesterett og tolkning av loven vil ha å si.

– Det vil være helt avgjørende, sier han til Telemarksavisa.

Nordén tolker imidlertid loven annerledes. Han mener medlemmer og vararepresentanter i formannskap ikke er å anse som «kommunale tjenestemenn», men ansatte.

Flere lokale medier har den seneste tiden omtalt brevet til Domstoladministrasjonen. Ifølge Sarpsborg Arbeiderblad har Sarpsborg kommune slettet seks politikere som meddommere etter at det viser seg at de ikke er valgbare. En av disse er Kristine Gustavsen fra SV.

På spørsmål fra lokalavisen om hvordan hun reagerer på å være valgt som meddommer, selv om hun ikke er valgbar etter domstolloven, svarer Gustavsen:

– Min umiddelbare reaksjon er at her er det gitt for dårlig informasjon til kommunene. Vi ville aldri har gjort den feilen hvis vi hadde fått god nok og riktig informasjon.

Kommuner har valgt ulovlige meddommere – domstolene venter ankesaker 

– Man skal dømmes av sine likemenn, ikke av et eldreråd 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også