Høyesterett: Ransaking av datamateriale for å skille ut advokatkorrespondanse kan gjøres av en atskilt enhet i politiet

Ny kjennelse fra Høyesterett avklarer prosedyrene for utsortering av advokatkorrespondanse, der datamaterialet ikke er sikret hos advokaten selv.
Norges Høyesterett. | Foto: Stian Olsen
Norges Høyesterett. | Foto: Stian Olsen

Bakgrunnen for saken er en pågående etterforskning hvor en mann er siktet for blant annet grov hvitvasking av mer enn 500 millioner kroner i utbytte fra særlig grov narkotikaovertredelse, opplyser Høyesterett. Politiet har sikret seg tiltaltes PCer og mobiltelefoner, og materialet skal inneholde korrespondanse mellom tiltalte og hans advokat. Dette materialet er underlagt beslagsforbud etter straffeprosessloven.

«Spørsmålet for Høyesterett var om siktedes rett til respekt for privatliv og korrespondanse etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) gjør at politiet ikke selv kan sortere ut advokatkorrespondansen, men at dette må gjøres av tingretten eller en annen utenforstående instans», skriver Høyestrett i den ferske kjennelsen.

Ifølge kjennelsen har Høyesterett konkludert med at utsorteringen av advokatkorrespondanse kan foretas av en teknisk enhet i politiet, i tråd med Riksadvokatens direktiv fra 9. juni 2021.

«Høyesterett legger vekt på at den tekniske enheten er organisatorisk atskilt fra etterforskningsenheten, at personellet som sorterer ut materialet ikke kan utføre annet arbeid i saker der den aktuelle korrespondansen kan få betydning, og at tjenestemennene har taushetsplikt om opplysninger som gjelder korrespondansen med advokat. Dette og andre fastsatte rutiner for utsorteringen gjør at den er i overensstemmelse med EMK», heter det i kjennelsen.

Advokat Kim Ellertsen i Elden Advokatfirma representerte siktede i Høyesterett. Påtalemyndigheten var representert ved førstestatsadvokat Per Eirik Vigmostad-Olsen.

Wiersholm-partner har fått møterett

Høyesterett arrangerte mottakelse for nye møterettsadvokater

VG hadde rett til å gjengi fotografier av Rogstad-advokater uten å be om samtykke, men må betale et vederlag i etterkant 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også