Reagerer på at to advokater fra LO representerte en part, mens en annen LO-advokat var meddommer i samme arbeidsrettstvistsak

Ifølge statsråd Marte Mjøs Persen har departementet fått tilbakemeldinger fra noen aktører om at det kan oppstå uheldige bindinger mellom partene i saken og arbeidslivskyndige meddommere.
KRITISK: Stortingsrepresentant Gisle Meininger Saudland (FrP) stiller kritiske spørsmål rundt dagens meddommerordning. | Foto: Terje Pedersen/NTB
KRITISK: Stortingsrepresentant Gisle Meininger Saudland (FrP) stiller kritiske spørsmål rundt dagens meddommerordning. | Foto: Terje Pedersen/NTB

I slutten av forrige måned sendte stortingsrepresentant for FrP, Gisle Meininger Saudland, følgende skriflige spørsmål til arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen:

«Mener statsråden det er problematisk i et rettssikkerhetsperspektiv at en part kan få oppnevnt meddommer fra samme organisasjon som advokatene representerer i den aktuelle saken, og har statsråden tenkt å foreta seg noe for å endre på dette?»

I bakgrunnen for spørsmålet viste Saudland til at en arbeidstaker i Ikea hadde gått til sak mot sin arbeidsgiver.

«Arbeidstakeren var i saken representert ved to advokater fra LO, og det ble oppnevnt en meddommer fra LO-advokatene.
Meddommere i slike saker burde ha fagkunnskap om arbeidsrett og arbeidstvister, men at meddommerne kommer fra samme organisasjon som den en av partene i saken vil man ikke kunne finne i andre rettsinstanser», skriver Saudland i sitt spørsmål.

Nå har han fått svar av statsråden

Persen skriver blant annet at departementet har sett nærmere på hvordan meddommerordningen fungerer. Hun viser til at det høsten 2021 ble gjennomført en innspillsrunde for få et bilde av hvordan ordningen oppfattes av hovedorganisasjonene og andre aktører.

«Hovedinntrykket er at ordningen med at partene i saken foreslår hver sin meddommer fra de særskilte meddommerutvalgene fungerer godt, og oppfyller formålet med å bringe ekspertise om arbeidslivsforhold inn i saken. Reglene sørger for balanse mellom partene, ved at de foreslår én meddommer hver», skriver Persen, som legger til:

«Samtidig er det noen aktører som har pekt på at det kan oppstå uheldige bindinger mellom partene i saken og arbeidslivskyndige meddommere.»

Persen påpeker imidlertid at inhabilitetsreglene gjelder etter domstolloven også for meddommerne i disse sakene.

«Disse hindrer at personer som har for sterke bindinger til noen av partene i saken kan oppnevnes som meddommere. Dette er en konkret vurdering, som gjøres av domstolene. Det finnes relativt omfattende rettspraksis som illustrerer dette», forteller Persen.

På Saudlands spørsmål om dagens ordning er problematisk i et rettssikkerhetsperspektiv, svarer Persen:

«Min oppfatning er at arbeidsmiljølovens regler om oppnevning av meddommere fungerer etter hensikten, uten å sette rettssikkerheten i fare. Jeg legger til grunn at ordningen ikke er i strid med statens folkerettslige forpliktelser om upartiske og uavhengige domstoler. Dette synet har vi også lagt frem for Sosialrettskomiteen under Europarådet, som har to klagesaker mot Norge om meddommerordningen i arbeidsmiljøloven til behandling.»

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også