Per Danielsen tapte mot Advokatbevillingsnemnden: – Retten har ikke vært i tvil

Advokatbevillingsnemnden frifinnes i søksmålet fra Per Danielsen. Sistnevnte anker dommen.
TAPTE: Per Danielsen får ikke tilbake advokatbevillingen, har Oslo tingrett avgjort. Her er Danielsen avbildet under hovedforhandlingen i saken. | Foto: Aleksander Simonsen Losnegård / AdvokatWatch
TAPTE: Per Danielsen får ikke tilbake advokatbevillingen, har Oslo tingrett avgjort. Her er Danielsen avbildet under hovedforhandlingen i saken. | Foto: Aleksander Simonsen Losnegård / AdvokatWatch

Saken er oppdatert 23. juni klokken 15.14 med kommentarer fra Danielsens prosessfullmektig.

Per Danielsen har tapt mot Advokatbevillingsnemnden i Oslo tingrett, viser dommen som AdvokatWatch har fått innsyn i.

Danielsens begjæring utsatt iverksettelse av Advokatbevillingsnemndens vedtak tas heller ikke til følge. Han dømme også til å betale sakskostnader på 895.600 kroner.

«Retten har kommet til at Per Danielsen må anses uskikket til å drive advokatvirksomhet og at han har mistet den tilliten som er nødvendig i yrket, jf. domstolloven § 230 første ledd nr.1. Etter dette er Advokatbevillingsnemndens vedtak gyldig, hvoretter Staten ved Advokatbevillingsnemnden blir å frifinne og tilkjennes fulle sakskostnader», heter det i den 40 siders lange dommen, før det legges til:

«Retten har ikke vært i tvil.»

Det var i desember i fjor at Advokatbevillingsnemnden vedtok å tilbakekalle Danielsens bevilling. Danielsen varslet kort tid senere at han kom til å stevne nemnden.

Hovedforhandling i saken startet 22. mai i Oslo tingrett. Siste rettsdag var 6. juni i det som var en av de lengste rettssakene på 20 år knyttet til tilbakekall av advokatbevilling.

Enig i kritikk

I fredagens dom skriver retten at den ikke kan se at det foreligger saksbehandlingsfeil forut for vedtaket eller ved selve vedtaket, og saken er godt opplyst for retten.

Retten viser til at Advokatbevillingsnemndens vedtak bygger i hovedsak på fire hovedpunkter, inkludert «forholdet til egne klienter, herunder overfakturering, uklare oppdragskontakter, «inkassovirksomheten» mot egne klienter.»

I oppsummeringen og konklusjonen av hovedpunktene står det blant annet i dommen:

«Bevisførselen har vist at Danielsen gjentatte ganger over flere år i disiplinærsaker og i rettssaker mot egne klienter har blitt kritisert for opptreden mot egne klienter, overfakturering og fakturering uten oppdrag. Retten er enig i denne kritikken.»

«Hans prosesser mot egne klienter synes å være preget av en aggressiv tone og med korte tidsfrister. En slik fremgangsmåte kan naturlig nok bli oppfattet av klienten som uforståelig, aggressivt og skremmende. Retten finner fremgangsmåten klart i strid med god advokatskikk (RGA punkt 1.1. til 1.3), og viser et omfattende og langvarig brudd på profesjonelle plikter og vesentlig avvik fra akseptabel advokatadferd», står det videre.

– Vedvarende vesentlig avvik fra akseptabel advokatadferd

Retten skriver deretter at den har forståelse for at Per Danielsen ønsker å ta til motmæle mot Advokatbevillingsnemndens vedtak, og at han «med styrke må anføre at det ikke foreligger noe kritikkverdig fra hans side ved de forhold som vedtaket er bygget på.»

Retten mener imidlertid at det samlede bildet av forholdene behandle i vedtaket viser at det ikke er tale om enkeltstående, mindre alvorlige overtredelser, men derimot vedvarende vesentlig avvik fra akseptabel advokatadferd.

«Det er bevist gjentatte klanderverdige handlinger og brudd på profesjonelle plikter, som medfører et omfattende tillitstap for Danielsen. Det vil også medføre et alvorlig tillitstap for advokatstanden dersom Danielsen får beholde bevillingen», skriver retten, som har kommet frem til at Advokatbevillingsnemndens vedtak er gyldig.

Anker

AdvokatWatch har bedt om en kommentar til dommen fra Kirsten Berger fra Regjeringsadvokaten som representerer staten i saken.

– Vi er tilfreds med en god og riktig dom fra tingretten. Jeg håper dommen kan få i gang en diskusjon om forbrukervernet for advokattjenester, som fremstår for svakt med dagens regelverk, skriver hun i en e-post. 

AdvokatWatch har også bedt om en kommentar til dommen fra Per Danielsen og hans advokat Linnéa Tereza Karlberg. 

– Dommen vil bli påanket. Tingretten har på oppsiktsvekkende måte bedrevet så å si ren avskrift av vedtaket uten å saksbehandle innsigelsene mot vedtaket på korrekt vis, mener Karlberg, som omtaler kjennelsen som en «takrasdom».

– Det er ikke er vist vilje til å vurdere annet enn statens syn, mener hun.

Karlberg kritiserer videre at det i dommen bare nevnes salærtvistsaker som ikke har ført frem, og at det ikke drøftes betydningen av de salærsakene som Danielsen faktisk har vunnet, noe hun hevder er på rundt 70 prosent av alle de vanlige salærtvistsakene.

I dommen kommer det for øvrig frem at Per Danielsens prosessfullmektig, advokat Linnéa Tereza Karlberg, har levert en omkostningsoppgave på til sammen 5,5 millioner kroner, hvorav Danielsen selv krever 724.300 kroner for eget arbeid.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også