Anders Pind mister advokatbevillingen

Oslo tingrett har konkludert med at vilkårene for tilbakekall av Pinds bevilling er til stede, men slår fast at vedtaket om å forby ham å yte rettshjelp er ugyldig.
DELVIS MEDHOLD: Anders Pind har fått delvis medhold i retten, men mister bevillingen. | Foto: Stian Olsen / AdvokatWatch
DELVIS MEDHOLD: Anders Pind har fått delvis medhold i retten, men mister bevillingen. | Foto: Stian Olsen / AdvokatWatch

Bevillingsnemnden besluttet før jul i fjor å tilbakekalle Pinds bevilling.

Foranledningen var at et bokettersyn hadde avdekket kritikkverdige forhold knyttet til både håndtering av klientmidler og bokføring. Pind varslet kort tid senere at han ville bringe gyldigheten av nemndas vedtak inn for retten.

Nå har Oslo tingrett avsagt dom i saken.

«Samlet sett innebærer bruddene på reglene for klientmiddelhåndtering, bokføring og hvitvasking at Pind er uskikket til å drive advokatvirksomhet og at han ikke har den tilliten som er nødvendig i yrket», skriver tingretten.

Tilbakekallsvedtaket gjelder fra og med avsigelsen av dommen, heter det.

Advokatbevillingsnemnden får derimot ikke medhold i at Pind skal forbys å drive rettshjelp, da tingretten finner at nemnden delvis har basert seg på feil faktum, og at det «er en ikke helt fjerntliggende mulighet for at feilene i faktum har virket inn på vedtaket». Dette vedtaket er derfor kjent ugyldig.

Det var Rett24 som omtalte dommen først.

Pind sier til Rett24 at han mener det ikke er anledning til å konkludere slik retten har gjort, og at han kommer til å anke saken inn for lagmannsretten.

– Enten har feilene vært så små at de ikke har virket inn, og da er vedtaket gyldig. Har de virket inn er vedtaket – både om adgangen til å yte rettshjelp og inndragningen av bevillingen – ugyldig, sier Pind til nettstedet.

Partene må bære sine sakskostnader hver for seg.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også