Foreslår å spare 135 millioner kroner gjennom nedbemanning i domstolene

Fredag er det ekstraordinært styremøte i Domstoladministrasjonen (DA).
DIREKTØR: Sven Marius Urke er direktør i Domstoladministrasjonen. | Foto: Domstoladministrasjonen
DIREKTØR: Sven Marius Urke er direktør i Domstoladministrasjonen. | Foto: Domstoladministrasjonen

På møtet skal styret i DA diskutere tiltak som følge av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024, som ga domstolene en underdekning på omtrent 100 millioner kroner. I forkant av møtet har DA publisert et forslag til oppfølging av en budsjettanalyse som Metier har gjennomført av domstolene og DA.

Direktør Sven Marius Urke i DA foreslår følgende tiltak:

  • Budsjettanalysen legges til grunn for nødvendige økte utgifter til investeringer og drift for perioden 2024-2026 anslått til 135 mill. kr som inndekkes med bemanningsreduksjoner i domstolene.

  • Basert på metodikken i Metiers effektivitetsanalyse utarbeides i løpet av første tertial 2024 en flerårig bemanningsplan for hver enkelt domstol for perioden 2024-2026 for å ivareta bemanningsreduksjonene.

  • Nye vurderinger av innsparingsbehovet i domstolene foretas når statsbudsjettene for 2025 og 2026 foreligger.

  • Ansettelsesstoppen i domstolene videreføres inntil nye bemanningsplaner er utarbeidet. For DA videreføres ansettelsesstoppen som i 2023, og med ny vurdering når ekstern gjennomgang er gjennomført i løpet av første halvår 2024.

«Når det foretas prioriteringer vil ulike interesser, krav og forventninger komme i konflikt med hverandre. Dette blir tydelig ved behandling av budsjettanalysen hvor behovet for god kapasitet til å behandle saker i domstolene med et høyt bemanningsnivå, må avveies mot behovene for midler til å sikre stabile IT-løsninger, gode og tilfredsstillende lokaler og moderne tidsriktig utstyr for medarbeidere og brukere av domstolene», skriver direktør Urke i saksfremlegget.

Den foreslåtte nedbemanningen i domstolene vil kunne gi økt saksbehandlingstid i domstolene dersom saksinngangen øker vesentlig, påpeker Urke.

«Dette er etter direktørens syn en ny situasjon som bør håndteres når den i så fall oppstår, i dialog med bevilgende myndigheter», skriver han.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også