Konstituert dommer i Høyesterett kunne delta i behandlingen av en sak fra egen lagmannsrett

Dommeren var ikke inhabil, konkluderer Høyesterett.
KONSTITUERT: Hedda Remen har vært lagdommer i Borgarting siden 2002. I vår var hun konstituert dommer i Høyesterett. | Foto: Lise Åserud / NTB
KONSTITUERT: Hedda Remen har vært lagdommer i Borgarting siden 2002. I vår var hun konstituert dommer i Høyesterett. | Foto: Lise Åserud / NTB

Tidligere i år var Hedda Remen, som til daglig er lagdommer i Borgarting, konstituert som dommer i Høyesterett. Remen var da med på å behandle en anke over dom som var avsagt av andre dommere ved Borgarting.

Tvisten gjaldt et erstatningskrav mot staten som følge av ugyldige ligningsvedtak. Dommer Remen var førstvoterende og talsperson for et flertall på fire dommere som kom til at erstatningskravet var foreldet.

En knapp måned etter at dommen var falt, begjærte skattyterne gjenåpning. De hadde da oppdaget at den konstituerte dommeren kom fra Borgarting lagmannsrett og skulle tilbake dit etter endt konstitusjon, og mente at dette gjorde henne inhabil. Det mener ikke Høyesterett.

Høyesterett legger i kjennelsen til grunn at en lagdommer i utgangspunktet kan delta ved overprøving av dommer fra den lagmannsretten han eller hun kommer fra, når vedkommende ikke har hatt befatning med saken der.

Førstvoterende, høyesterettsdommer Are Stenvik, skriver:

«Som min gjennomgåelse viser, bygger vår prosessordning på en forutsetning om at dommere er i stand til å dømme upartisk og uavhengig uten å la seg påvirke av hensynet til kolleger som man har et løpende arbeidsfellesskap med. Uten slik tillit til embetsdommerne vil en grunnleggende premiss for domstolsprosessen svikte».

For at inhabilitet skal inntre, må det foreligge særlige omstendigheter som skaper berettiget tvil om dommerens nøytralitet og uavhengighet. Noen slike særlige omstendigheter ble ikke påberopt av de begjærende parter.

Inhabilitetsinnsigelsen fører derfor ikke frem, og gjenåpningsbegjæringen tas ikke til følge, lyder konklusjonen fra landets øverste domstol.

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også