Jusstudenter med opprop om Fosen-saken

Krever at Regjeringen respekterer maktfordelingsprinsippet og reparerer menneskerettighetsbruddet på Fosen.
«STATEN BRYTER LOVEN» står det på en lavvu utenfor Stortinget. Her har Mihkkal Hætta (til venstre) sagt han skal bo i protest frem til Fosen-dommen blir fulgt opp. Ella Marie Hætta Isaksen (til høyre) har delt Jusstudentenes Fosenopprop i sosiale medier. | Foto: Linda Sandvik
«STATEN BRYTER LOVEN» står det på en lavvu utenfor Stortinget. Her har Mihkkal Hætta (til venstre) sagt han skal bo i protest frem til Fosen-dommen blir fulgt opp. Ella Marie Hætta Isaksen (til høyre) har delt Jusstudentenes Fosenopprop i sosiale medier. | Foto: Linda Sandvik

– Vi er en ikke-politisk ad hoc-gruppe som ble startet fordi vi, som landets fremtidige jurister, reagerer sterkt på at Regjeringen utfordrer grunnleggende rettsstatlige prinsipper, og urfolks menneskerettigheter, skriver Sunniva Matre, leder av Jusstudentenes Fosenopprop i en e-post til Olje- og Energidepartementet som EnergiWatch har fått innsyn i.

Prosjektet ble startet på UiO, men strekker seg nå til alle de juridiske fakultetene i landet. De jobber med å samle inn underskrifter fra jusstudenter, og har per nå 733 underskrifter.

– Vi har også fått en stor tilslutning i sosiale medier, også blant folk som ikke er jusstudenter. Vi teller kun med underskriftene fra jusstudenter, men dette illustrerer likevel hvor viktig saken er for den allmenne rettsfølelsen, skriver Matre.

Nå ber de om et møte med Olje- og energiminister Terje Aasland den 11. oktober, på selve to-års dagen til dommen. Natur og Ungdom har varslet demonstrasjoner og sivil ulydighet denne dagen. 

– Hvis ikke har vi ingen rettstat

Oppropet har fått støtte fra flere høytstående jussprofessorer i sosiale medier.

– Når Høyesterett har sagt sitt, må de to andre statsmaktene følge det opp. Hvis ikke har vi ingen rettstat, sier Benedikte Høgberg, professor ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, i en video Jusstudentenes Fosenopprop har publisert blant annet på Facebook.

Jørn Øyrehagen Sunde, professor i rettshistorie ved Universitetet i Oslo, uttaler seg også i videoen.

– Når regjeringen lar makt og vilkårlighet rå, kan ingen norske innbyggere være sikre på at deres domstolfastsatte rettigheter vil bli etterlevd. Vern om urfolksrettigheter og vern om rettstaten blir derfor to sider av samme sak, sier Sunde. 

Anine Kierulf, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo og spesialrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter, støtter også oppropet.

– Jeg støttet jusstudentenes Fosen-opprop fordi jeg er for rettstaten. Uansett hva man mener om de underliggende spørsmål i Fosen-saken, og dem er det mulig å mene litt av hvert om, så har vi en høyesterettsdom som konstaterer et menneskerettighetsbrudd. Da må man følge opp den høyesterettsdommen og reparere menneskerettighetsbruddet, sier Kierulf, og legger til:

– Det er det rettsstaten handler om. 

Oppropet forholder seg kun til de juridiske sidene av saken og lyder som følger:

«Høyesterett har konstatert et menneskerettighetsbrudd på Fosen. FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 2 (3) krever at Staten reparer menneskerettighetsbruddet. Dette må skje innen rimelig tid.

Nå har det gått over 700 dager siden Høyesteretts dom. Regjeringen har enda ikke stanset bruddet eller kommet med reparerende tiltak.

Vi står ovenfor et pågående brudd på menneskerettighetene. Manglende handling viser manglende respekt for maktfordelingsprinsippet, og kan utgjøre enda et menneskerettighetsbrudd.

Vi som jusstudenter har et ansvar for å beskytte grunnleggende rettsstatlige prinsipper og menneskerettighetene.

Vi krever at Regjeringen respekterer maktfordelingsprinsippet og reparerer menneskerettighetsbruddet på Fosen.»

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også