Jon Wessel-Aas i årstalen: – Spesialiserte advokater har blitt en forutsetning for optimaliserte transaksjoner

I Advokatforeningens årstale fremhevet leder Jon Wessel-Aas advokaters viktige rolle når forretningslivet preges av endringer.
Advokatforeningens leder, Jon Wessel-Aas, under Advokatforeningens årstale 2022. | Foto: Skjermdump fra Advokatforeningens YouTube-kanal
Advokatforeningens leder, Jon Wessel-Aas, under Advokatforeningens årstale 2022. | Foto: Skjermdump fra Advokatforeningens YouTube-kanal

Torsdag var det igjen duket for Advokatforenings årstale, som i år hadde tittelen «Vårt rettssystem endres – hva skjer med den norske modellen?»

Advokatforeningens leder, Jon Wessel-Aas, innledet med å ta opp Viggo Kristiansen-frifinnelsen.

– Saker som Kristiansens utgjør alvorlige skår i rettsstaten vår. Nav-skandalen, ulovlig bruk av tvangsmidler overfor antatte rusmiddelbrukere, nakenvisitasjoner av innsatte og fengsling av barn er andre eksempler på justisfeil som kan bidra til å bryte ned tilliten til rettsstaten og dermed også dens legitimitet, sa Wessel-Aas.

Nettopp ordene «tillit» og «legitimitet» gikk igjen i talen, noe som Wessel-Aas selv påpekte mot slutten.

– Den norske samfunnskontrakten har i høy grad vært preget av legitimitet og tillit. Det er et godt utgangspunkt når vi skal møte fremtiden. Risikoen med dette gode utgangspunktet, er at vi tar det for gitt. Det bør vi ikke gjøre, advarte Wessel-Aas i sin 45 minutter lange tale.

Etter å ha tatt for seg endringer på det offentligrettslige området, gikk Wessel-Aas etter hvert over til å snakke om endringer i forretningslivet.

– Pragmatismen på avtalerettens område står nå i en brytningstid. Vi fatter oss ikke lenger i samme grad av korthet. De som har sett utviklingen i standardkontraktene innen oppkjøp og fusjoner, vet hva jeg snakker om, sa Wessel-Aas.

Han viste deretter til at flere spørsmål reguleres i kontraktene, også spørsmål som tas hånd om av bakgrunnsretten.

– Antakelig har vår utstrakte handel med engelske og amerikanske parter påvirket oss. I deres rettssystem spiller bakgrunnsretten en mindre rolle og avtalene er desto lengre. I tillegg kommer EU-retten, med formaliserte krav til hvordan visse avtaler gyldig kan inngås og hva de kan gå ut på, fortsatte Wessel-Aas.

Advokatforeningens leder påpekte deretter at norsk næringsliv omsetter for stadig større verdier.

– Rettsspørsmålene er flere, og den juridiske risikoen har økt. Dermed kreves mer skreddersøm i kontraktene, tilpasset den enkelte virksomhet og situasjon. Spesialiserte advokater har blitt en forutsetning for optimaliserte transaksjoner, og forretningsadvokatvirksomhetene har blitt flere og større, sa han og fortsatte:

– Jeg skal ikke overdrive betydningen av at pragmatismen tilsynelatende viker for formalismen. På den ene siden stiger kanskje transaksjonskostnadene, men, på den andre, blir kanskje kontraktene også tryggere for dem som inngår dem. Kan hende gjøres jussen mer fremmed. Mens advokatene spesialiserer seg, er dommerne fortsatt generalister.

Hele talen til Jon Wessel-Aas kan du lese her. Den er også tilgjengelig på Advokatforeningens Youtube-kanal.

Disse to vant Advokatforeningens talentpris 2022 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også