Riksadvokaten ber om at Viggo Kristiansen frifinnes: Forsvarer varsler erstatningskrav på over 30 millioner kroner

Det finnes ikke grunnlag for at Viggo Kristiansen er skyldig i Baneheia-saken – snarere tvert imot, mener riksadvokaten. Nå ber han om blank frifinnelse.
Viggo Kristiansen avbildet i juni da Høyesterett avgjorde at han kunne løslates. | Foto: Heiko Junge/NTB
Viggo Kristiansen avbildet i juni da Høyesterett avgjorde at han kunne løslates. | Foto: Heiko Junge/NTB
NTB

Saken er utvidet.

Riksadvokat Jørn Maurud vil gå til lagmannsretten med beskjed om at Viggo Kristiansen skal frifinnes for drapene og overgrepene han ble domfelt for for 20 år siden. Han ber retten avsi frifinnende dom mot Kristiansen uten at det avholdes ny rettssak.

– Jeg vil be Borgarting lagmannsrett frifinne Kristiansen i gjenåpningssaken. Det samlede etterforskningsmaterialet gir klart ikke bevismessig grunnlag for straffeforfølgning av Kristiansen for de forhold han ble dømt for i Baneheia-saken, sa riksadvokat Jørn Maurud da han offentliggjorde sin avgjørelse fredag.

Han konkluderte med at ingen av betingelsene for domfellelse er til stede for Kristiansens del i Baneheia-saken. Det er foreløpig uklart når Borgarting lagmannsrett kan behandle Kristiansens sak, men domstolen opplyser til NTB at det kan skje «relativt raskt».

– Dette er ingen overraskelse. Det er ikke alternativer til dette. Men bekreftelsen betyr veldig mye, så dette er veldig bra, sa Viggo Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin til NTB da han ble varslet om Riksadvokatens avgjørelse fredag.

Riksadvokaten beklager

Sjødin fulgte Mauruds redegjørelse fra et møterom på Hotel Bristol i Oslo og fikk en melding fra Riksadvokaten kort tid før Maurud gikk på podiet, der han konstaterte at Kristiansen er blitt utsatt for et av de verste justismordene i norsk rettshistorie.

– Denne saken er dypt tragisk for Kristiansen og hele rettsstaten. Jeg vil derfor på vegne av hele påtalemyndigheten beklage den urett som er begått mot ham og hans nærmeste, sa Maurud.

Det er blant annet ikke grunnlag for å knytte Kristiansen til handlingene i Baneheia for 22 år siden gjennom DNA-bevis, fastslo Maurud. Han poengterte dessuten at det hefter betydelig usikkerhet rundt DNA-funnene i saken etter at flere instanser har analysert og gjennomgått dem på nytt.

Også det meget omstridte mobilbeviset som domstolene mente kunne plassere Kristiansen på åstedet, tilsier at Kristiansen ikke er skyldig.

Beviset er heller ikke forenlig med versjonen Jan Helge Andersen har gitt om Kristiansens bevegelser i tidsrommet da drapene ble begått. Snarere tvert imot er det forenlig med Kristiansens forklaring om at han oppholdt seg ved sin egen bolig.

Stoler ikke på Andersen

Viggo Kristiansen ble i 2002 dømt i lagmannsretten til 21 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak voldtektene av og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Jan Helge Andersen ble dømt i samme sak til 19 års fengsel for voldtekt og drap på Sørstrønen og medvirkning til voldtekt på Paulsen.

I tillegg til å bygge på de omstridte DNA- og mobilbevisene baserte domstolene som dømte Kristiansen, seg på Andersens forklaring om at den tidligere kameraten var initiativtaker og anfører i voldtektene og drapene på de to jentene.

Fredag konkluderte Maurud med at Andersens forklaring langt på vei mangler troverdighet og ikke samsvarer med det øvrige bevisbildet. Andersen kan synes å ha hatt en annen og mer sentral rolle enn han tidligere har gitt uttrykk for, mener Maurud.

– Samlet sett er Andersens forklaring preget av uriktigheter og manglende troverdighet, konkluderer riksadvokaten.

Etterforsker Andersen

Riksadvokatens avgjørelse kommer etter at Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker i fjor bestemte at Viggo Kristiansen skal få gjenåpnet saken sin. Etter det har saken vært etterforsket av Oslo politidistrikt.

– Vi skal gjøre alt vi kan for å oppklare denne saken. Vi etterforsker Andersens sak med sikte på å avklare hans rolle og kommer til å gjøre mer av det nå som vi får landet Kristiansens sak, sa Maurud, som understreket at det for tidlig å svare på om han vil begjære Andersens sak gjenåpnet.

Nye prøvemetoder på DNA-funn fra etterforskningen for 22 år siden har avdekket arvemateriale fra Jan Helge Andersen på begge ofrene, også Lena Sløgedal Paulsen, som Andersen ble frikjent for å ha voldtatt og drept.

– Andersen tar Riksadvokatens beslutning til etterretning. Vi har ikke ytterligere kommentarer til avgjørelsen, sier Andersens forsvarer, advokat Svein Holden, til NTB.

Lagmannsretten avgjør

Hvis Kristiansen frifinnes, er han likevel rettskraftig domfelt for to forhold – flere overgrep mot en mindreårig jente og plagsom atferd overfor en voksen kvinne i nabolaget. Dermed må retten ta opp spørsmål om straffutmålingen for disse to forholdene. Disse forholdene har Kristiansen erkjent, og de er rettskraftig avgjort siden de ikke ble anket videre fra byretten.

Kristiansen vil kunne kreve erstatning fra staten ved en frifinnelse. Hans forsvarer Arvid Sjødin vil ikke tallfeste et erstatningskrav, men vektlegger – i tillegg til den personlige belastningen Kristiansen er blitt utsatt for – at Kristiansen er fratatt muligheten til å skaffe seg en karriere og inntekt gjennom alle disse årene.

Kristiansen sa selv i et intervju med Fædrelandsvennen i sommer at en eventuell erstatning kommer i andre rekke.

– Ingen penger i verden kan gjøre opp for 21 år i fengsel og den smerte denne saken har påført meg og min familie. Jeg er evig takknemlig for at familien har vært villig til å stille opp for meg slik de har gjort i alle år, sa Kristiansen.

Arvid Sjødin om rollen som advokat for Viggo Kristiansen: – Det har vært et helvete. Jeg er blitt kalt en hel masse ting

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også