Formannskapsmedlemmer kan være meddommere, slår Høyesterett fast

Det går frem av en ny avgjørelse fra Høyesterett.
Høyesterett har behandlet spørsmål om meddommere. | Foto: Gorm Kallestad / NTB
Høyesterett har behandlet spørsmål om meddommere. | Foto: Gorm Kallestad / NTB

Saken gjaldt hvorvidt Frostatings lagmannsretts dom i en straffesak som ble behandlet i sommer måtte oppheves som følge av at en av meddommerne var medlem av formannskapet i en kommune.

En énstemmig Høyesterett har kommet frem til at det ikke er grunnlag for at formannskapsmedlemmer skal regnes som «tjenestemenn» etter domstolloven § 71 nr. 9. Det innebærer at medlemmer av formannskapet kan være meddommere.

Lagmannsretten var derfor lovlig sammensatt da saken ble behandlet, og anken over saksbehandlingen er forkastet.

Det var i midten av september at Kommunal Rapport avslørte at Domstoladministrasjonen hadde sendt et brev til alle tingretter, jordskifteretter og statsadvokatembeter i Norge, der det stod at flere av landets kommuner hadde valgt meddommere som i henhold til domstolloven ikke har vært valgbare.

I saken som nå er behandlet, ble forsvarerens anførsel om at lagmannsretten ikke var lovlig sammensatt ved en feil først ikke tatt i betraktning av Høyesteretts ankeutvalg. Ankenektelsen ble siden omgjort, da det å få avklart spørsmålet var av «praktisk betydning».

Den nye dommen betyr at det ikke er begått saksbehandlingsfeil og at det ikke blir behov for å gjenåpne en rekke straffedommer.

Høyesterett omgjør ankenektelse – skal behandle spørsmål om meddommere

Kommuner kan ha valgt ulovlige meddommere – domstolene venter ankesaker 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også