Høyesterett omgjør ankenektelse – skal behandle spørsmål om meddommere

Forsvarerens anførsel om at lagmannsretten ikke var lovlig sammensatt ble ved en feil først ikke tatt i betraktning av Høyesteretts ankeutvalg. Nå er ankenektelsen omgjort.
Høyesterett skal ta stilling til om lagmannsretten var lovlig sammensatt. | Foto: Gorm Kallestad / NTB
Høyesterett skal ta stilling til om lagmannsretten var lovlig sammensatt. | Foto: Gorm Kallestad / NTB

Det går frem av en kjennelse fra Høyesteretts ankeutvalg.

Det var i september forsvareren innga et nytt skriv til Høyesterett, hvor vedkommende gjorde gjeldende at lagmannsretten ikke var lovlig sammensatt under behandlingen av den aktuelle saken.

Det anførte grunnlaget var at én av meddommerne skulle ha vært utelukket som meddommer i kraft av sin stilling som varaordfører og medlem av kommunestyret og formannskapet i X kommune.

Ankespørsmålet ble først avgjort «uten at anførselen om at det foreligger en saksbehandlingsfeil som må føre til opphevelse, ble tatt i betraktning», heter det i kjennelsen fra ankeutvalget.

Å få avklart dette spørsmålet er av «praktisk betydning».

Det foreligger derfor «særlige grunner til å gjøre om beslutningen om å nekte anken fremmet så langt den gjelder spørsmålet om retten var lovlig sammensatt», bemerker ankeutvalget.

Det var i midten av september at Kommunal Rapport avslørte at Domstoladministrasjonen hadde sendt et brev til alle tingretter, jordskifteretter og statsadvokatembeter i Norge, der det stod at flere av landets kommuner hadde valgt meddommere som i henhold til domstolloven ikke har vært valgbare.

Advokat Petter Mandt har sagt til Rett24 at det kan dreie seg om flere tusen saker som har blitt behandlet uten lovlig valgte meddommere. Nå skal Høyesterett ta stilling til spørsmålet.

Kommuner har valgt ulovlige meddommere

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også