Aldri før har Høyesterett behandlet så få straffesaker

Høyesterett la fram sin årsmelding mandag.
Foto: Stian Olsen
Foto: Stian Olsen

I årsmeldingen skriver Høyesterett blant annet at det de siste årene har vært behandlet stadig færre straffesaker i avdeling.

«Antallet på 30 saker 2021, inkludert saken avgjort i storkammer, er det laveste noen gang», heter det i årsmeldingen.

Nedgangen forklares delvis med at Høyesteretts ankeutvalg har funnet kriteriene for ankebehandling oppfylt i en mindre andel av sakene.

Ifølge Høyesterett ble 10,5 prosent av ankene i 2021 over dom i straffesak tillatt fremmet. 13,8 prosent av ankene ble overprøvd, enten ved samtykke til behandling i Høyesterett eller ved dom i Høyesteretts ankeutvalg, går det fram av årsmeldingen.

«Dessuten ble fem anker over kjennelse eller beslutning overført til behandling i avdeling, som avgjørelsen om rammene for ankenektelse i lagmannsretten er et eksempel på», skriver Høyesterett.

Videre begrunner Høyesterett reduksjonen i antall straffesaker med at det har blitt reist færre straffesaker for domstolene, at det har vært en nedgang i andelen saker som ankes videre til lagmannsretten og at det fra 2020 har vært en økning i andelen anker til lagmannsretten som nektes fremmet.

Under Høyesteretts pressefrokost, som AdvokatWatch er til stede på, sier justitiarius Toril Marie Øie følgende:

– Vi bruker fortsatt mye tid på straffesakene, fordi de har blitt mer omfattende og kompliserte. Det skyldes særlig internasjonaliseringen av rettskildebildet.

I årsmelding skriver Høyesterett, at det også nå er betydelig færre korte straffesaker enn tidligere.

Høyesterettsjustitiarius Øie: – Vi håper selvsagt at vi snart ser slutten på konflikten 

SANDS-partner om høyesterettskjennelse: – Kan tyde på innskjerpet praktisering av silingsordningen også i sivile saker 

Høyesterett har satt av to dager til saken mellom Rogstad og VG

Har prosedert over 30 saker for Høyesterett – nå gir han seg som partner

Høyesterett ønsker en innstramming i prøveadvokatordningen: – Høyt faglig prestasjonsnivå og erfaring særlig viktig 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også