AdvokatWatch

Han er i permisjon fra advokatjobben mens han jobber ved Den internasjonale straffedomstolen i Haag. Nå vil han bli tingrettsdommer

Fire søkere til ledig stilling som konstituert tingrettsdommer ved Vestre Innlandet tingrett

Vestre Innlandet tingrett, rettssted Gjøvik. | Foto: Vidar Ruud / NTB

Innstillingsrådet for dommere har offentliggjort en ny søkerliste til en ledig stilling som konstituert tingrettsdommer ved Vestre Innlandet tingrett.

Det er totalt fire søkere. En av søkerne er Adrian Norense Idehen, som for tiden jobber som utreder ved Den internasjonale straffedomstolen i Haag.

Idehen er for tiden i permisjon fra stillingen som dommerfullmektig ved Søndre Østfold tingrett, samt i permisjon fra stillingen som advokat i Advokatsamarbeidet Sjødin Meling & Co.

Også Hege Stensland Sveen, som jobber som advokat og er leder for forretningsjus og prosess i Hovedorganisasjonen Virke, har søkt på stillingen.

Kaja Løhren Borg er den tredje av de fire søkerne. Hun jobber i dag som juridisk rådgiver i Spesialenheten for politisaker.

Den siste søkeren, som er en mann, er unntatt offentligheten.

Disse har søkt på jobb i Hordaland tingrett og Eidsivating lagmannsrett

Senioradvokat i Hjort innstilt på topp til embete som tingrettsdommer

Advokat og juridisk direktør kniver om dommerjobb 

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch