Inngrep i advokatkorrespondansen bør ikke fastsettes i ny advokatlov, mener justisministeren

SVs justispolitiske talsperson ville ha svar på om statsråden vil foreslå en konkret bestemmelse som hensyntar behovet for å motvirke «aggressiv skatteplanlegging».
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) og SVs justispolitiske talsperson Andreas Sjalg Unneland diskuterer rekkevidden av advokaters taushetsplikt. | Foto: Ole Berg-Rusten og Javad M.Parsa / NTB
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) og SVs justispolitiske talsperson Andreas Sjalg Unneland diskuterer rekkevidden av advokaters taushetsplikt. | Foto: Ole Berg-Rusten og Javad M.Parsa / NTB

Det var tidligere i desember at SVs justispolitiske talsperson, Andreas Sjalg Unneland, sendte et skriftlig spørsmål til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp). Spørsmålet lød slik:

«Vil statsråden foreslå en konkret bestemmelse som hensyntar behovet for å motvirke aggressiv skatteplanlegging og hvordan vil statsråden sikre at advokaters taushetsplikt ikke er til hinder for at påtalemyndighetene får utøve kontrollvirksomhet?»

I begrunnelsen som er vedlagt spørsmålet skriver Unneland blant annet at «Selv om det eksisterer unntak fra taushetsplikten i skatteloven i dag, omfatter unntakene lite og skattedirektoratet erfarer fremdeles at informasjonstilgangen er svært begrenset».

Stortingsrepresentanten fra SV mener at «En mangel på prinsipiell grensedragning i Advokatloven vil gjøre det forvirrende og vanskelig for lovgiver å trekke grensene i særlovgivningene».

Nå har Enger Mehl besvart spørsmålet.

Statsråden viser til at det i forslaget til ny advokatlov er foreslått en bestemmelse «som fastslår at advokater kan dele opplysninger omfattet av advokaters sterke taushetsplikt når dette er uttrykkelig fastsatt eller klart forutsatt i lov eller i medhold av lov».

Enger Mehl mener ulike sektorer vil ha ulike behov for innsyn, og at avveiningene mellom myndighetenes behov for innsyn og klientens behov for beskyttet advokatkorrespondanse vil være ulike.

«Jeg mener dette tilsier at inngrep i advokatkorrespondansen ikke bør fastsettes i ny advokatlov, men vurderes i lys av det enkelte sektorspesifikke formålet og reguleres i særlovgivningen. En slik løsning legger til rette for ulike grensedragninger for ulike sektorer og sikrer at rekkevidden av inngrepet ikke går lengre enn nødvendig», avslutter justis- og beredskapsministeren.

Tax Justice Network: – Det eneste som har gitt et innblikk i advokatkontorers sentrale rolle i aggressiv skatteplanlegging er datalekkasjer 

– Det at advokaten fraviker sine interne retningslinjer, er et tegn på at dette kanskje ikke er så lurt 

Schjødt omtalt i datalekkasje 

Juristforbundet i brev: kritisk til Domstoladministrasjonens praksis for antakelse av faste forsvarere og bistandsadvokater 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også