Landet rammeavtale på 24 millioner kroner

KPMG og PwC deler større rammeavtale.
Norad holder til i «Hydrobygget» i Bygdøy allé. Dette bildet er fra 2016 da både Haavind og Arntzen de Besche også holdt til i bygget. Advokatfirmaene har som kjent flyttet den seneste tiden. | Foto: Gerd Stensby/Norad
Norad holder til i «Hydrobygget» i Bygdøy allé. Dette bildet er fra 2016 da både Haavind og Arntzen de Besche også holdt til i bygget. Advokatfirmaene har som kjent flyttet den seneste tiden. | Foto: Gerd Stensby/Norad

KPMG og PwC har blitt tildelt rammeavtale for leveranse av konsulenttjenester innen organisasjonsutvikling til Norad, som er direktoratet for utviklingssamarbeid.

«Reform 2019 medførte betydelig økning i bistandsbudsjettet for Norad og som en konsekvens større krav til dokumentasjon og kontroll. Dette krever et mer rendyrket forvaltningsmiljø. Etter reformen har Norad laget ny strategi, omorganisert organisasjonen og har store ambisjoner om å oppnå målene i strategien gjennom blant annet å gjennomføre flere viktige endringsprosjekter», heter det i oppdragsbeskrivelsen.

«Et sentralt prosjekt er «Prosjekt Forbedring». Organisasjonen er godt i gang med å implemementere strategien, relevant endringsarbeid og trenger i den forbindelse videre støtte til sentrale aktiviteter. Norad ønsker derfor å inngå rammeavtale innenfor området organisasjons-, kultur- og kompetanseutvikling», står det videre.

Anskaffelsens totale verdi er på 24 millioner kroner.

Norad mottok totalt fire tilbud i konkurransen, hvorav ett ble avvist. PwC fikk en høyest totalscore i konkurransen, foran KPMG og Karabin.

Om PwCs kompetanse skriver Norad:

«PwC har dokumentert alle minimumskravene og har meget god kompetanse og erfaring på alle fagområdene Norad etterspør. Kompetansen fremstår meget solid, tung og bred. Det er flere eksempler på metode og verktøy med tanke på utvikling av kultur, og internrevisjonskompetansen fremstår også meget solid. Etter Norads skjønnsmessige vurdering er dette det beste tilbudet på tildelingskriteriet kompetanse.»

Videre om KPMGs kompetanse står det:

«KPMG har dokumentert alle minimumskravene og har meget god kompetanse og erfaring på alle fagområdene Norad etterspør, men scorer noe lavere på kultur og teknisk kompetanse. På kultur fremstår kompetansen svakere enn beste tilbyder. Det er ikke presentert prosjekter og erfaringer, verktøy etc. Den tekniske kompetansen er mer prosess- og verktøyorientert, ikke reell teknisk kompetanse slik som forespurt.»

Går fra Deloitte til lederrolle i KMPG

PwC tildelt millionkontrakt 

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også