AdvokatWatch

Advokatkostnader blir høyere enn inntektene fra salget av skole

Advokatfirmaet SANDS representerer lofotkommunen Flakstad i en tvistesak.

Foto: Berit Roald / NTB

Det er i forbindelse med en rettssak mellom Flakstad kommune og Trond Lohne, om hva som inngår i salget av et skolebygg, at SANDS er hyret inn for å representere kommunen.

Ifølge Lofotposten dreier striden seg om en idrettsplass skal inkluderes eller ikke i eiendommen, som kommunestyret vedtok å selge til Lohne i september 2018.

Rådmann Lena Hansson har budsjettreguleringen for 2021 foreslått å sette av 350.000 kroner til juridisk bistand

Den aktuelle skolen ble solgt for 250.000 kroner, altså 100.000 mindre enn de budsjetterte advokatutgiftene.

Partene skal møtes i midten av desember til rettmegling i et forsøk på å unngå at saken havner i tingretten.

Hovedforhandling starter 12. januar i Salten og Lofoten tingrett. Det er satt av to rettsdager til saken.

Ifølge berammingslisten representerer advokat Knut-Inge Arthur Myklebust Trond Lohne.

Simon Gausvik Christiansen i SANDS representerer kommunen.

Krever inntil 2,8 millioner kroner av SANDS

Fire av de «fem store» inne på listen over landets mest attraktive arbeidsgivere innen juss

Managing partner i SANDS: – Vi ser at flere konkurrenter velger å etablere seg i nye byer. De ser at det har noe for seg 

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch