AdvokatWatch

Advokatkostnader blir høyere enn inntektene fra salget av skole

Advokatfirmaet SANDS representerer lofotkommunen Flakstad i en tvistesak.

Foto: Berit Roald / NTB

Det er i forbindelse med en rettssak mellom Flakstad kommune og Trond Lohne, om hva som inngår i salget av et skolebygg, at SANDS er hyret inn for å representere kommunen.

Ifølge Lofotposten dreier striden seg om en idrettsplass skal inkluderes eller ikke i eiendommen, som kommunestyret vedtok å selge til Lohne i september 2018.

Rådmann Lena Hansson har budsjettreguleringen for 2021 foreslått å sette av 350.000 kroner til juridisk bistand

Den aktuelle skolen ble solgt for 250.000 kroner, altså 100.000 mindre enn de budsjetterte advokatutgiftene.

Partene skal møtes i midten av desember til rettmegling i et forsøk på å unngå at saken havner i tingretten.

Hovedforhandling starter 12. januar i Salten og Lofoten tingrett. Det er satt av to rettsdager til saken.

Ifølge berammingslisten representerer advokat Knut-Inge Arthur Myklebust Trond Lohne.

Simon Gausvik Christiansen i SANDS representerer kommunen.

Krever inntil 2,8 millioner kroner av SANDS

Fire av de «fem store» inne på listen over landets mest attraktive arbeidsgivere innen juss

Managing partner i SANDS: – Vi ser at flere konkurrenter velger å etablere seg i nye byer. De ser at det har noe for seg 

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch