AdvokatWatch

Thommessen i svarbrev til Tilsynsrådet: – Det må etter vårt syn være tilstrekkelig at den uønskede praksisen korrigeres

Advokatfirmaet ønsker en dialog om hvilke titler advokatfullmektigene bør bruke.

Thommessens hovedkontor ligger i Vika i Oslo. | Foto: Stian Olsen

I begynnelsen av februar ble Wiersholm meddelt advarsel og Wikborg Rein meddelt irettesettelse for feilaktig tittelbruk av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Førstnevnte tok Tilsynsrådets vurdering til etterretning, mens Wikborg Rein og managing partner Finn Bjørnstad sa at de ikke uten videre aksepterer avgjørelsen.

Tilsynsrådets skulle under sitt styremøte i slutten av januar også ha behandlet en sak som gjelder tittelbruk i Thommessen, men denne ble utsatt da styret ønsket ytterligere informasjon fra firmaet.

Det var i forbindelse med undersøkelser knyttet til en annen praksis i advokatbransjen at Tilsynsrådet oppdaget feilaktig tittelbruk i tre advokatfirmaer. På hjemmesidene til Thommessen stod 17 personer oppført med titler som «fast advokat» eller «senioradvokat», uten at de hadde advokatbevilling.

Nå har Thommessen svart på spørsmålene fra Tilsynsrådet.

I svarbrevet som Advokatbladet har fått tilgang til, poengterer managing partner Sverre Tyrhaug at advokatfirmaet nå har endret sin praksis. På Thommessens sider omtales alle ansatte nå ved tittel, ikke stillingsbeskrivelse, og tittel presiseres i alle tilbud.

Firmaet kan imidlertid ikke se at bruken av stillingskategorier fremfor tittel er «... i strid med noen bestemmelse i domstolloven, forskrifter til domstolen eller andre lov- eller forskriftsregler».

Som eksempler på at uttrykket «advokat» brukes for innehavere av bestemte stillinger, selv om de ikke har advokatbevilling, viser Thommessen til politiadvokater og statsadvokater.

«Det må etter vårt syn være tilstrekkelig at den uønskede praksisen korrigeres, det er ikke grunnlag for sanksjoner etter domstolloven § 225 tredje ledd», skriver advokatfirmaet.

Av brevet går det også fram at Thommessen ønsker en dialog med Tilsynsrådet om hvilke titler advokatfullmektigene bør bruke, sett i lys av firmaets behov for stillingsbeskrivelser som reflekterer den enkeltes erfaring og kompetanse, og sett opp mot hva som vil være forsvarlig utfra domstolloven og den kommende advokatloven.

Oppdaget feilaktig tittelbruk ved en ren tilfeldighet

Wikborg Rein om irettesettelsen: – Aksepteres ikke uten videre

Wikborg Rein meddelt en ny irettesettelse for feilaktig tittelbruk – fire år etter at advokatfirmaet skulle skjerpe rutinene sine

Goller om feil tittelbruk: – På ingen måte økonomisk motivert

Wiersholm meddeles advarsel etter feil bruk av titler

Mer fra AdvokatWatch

Henlegger anmeldelse mot Per Danielsen

Oslo politidistrikt åpner ikke etterforskning mot advokat Per Danielsen i faktureringssak, etter at han ble anmeldt av bostyrer for tvangsoppløsningsboet til Rondeslottet Hotell, Anders G. Bjørnsen.

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch