Advokatmeglere får kritikk av Finanstilsynet

Finanstilsynet er kritisk til at ikke flere advokatmeglere og eiendomsmeglingsforetak gjennomfører en undersøkelse som skal forhindre hvitvasking, viser en ny rapport.
Finanstilsynets lokaler ved Norges Bank i Oslo. | Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Finanstilsynets lokaler ved Norges Bank i Oslo. | Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Det var i desember 2021 at Finanstilsynet gjennomførte en spørreundersøkelse rettet mot foretak og advokatmeglere som utfører eiendomsoppgjør, for å avdekke eventuelle svakheter i transaksjonskontroller og kartlegge bruken av KAR, som er et konto- og adresseringsregister som er utviklet av Finans Norge.

Spørreundersøkelsen ble sendt til 663 advokater og 250 eiendomsmeglingsforetak, med en svarprosent på henholdsvis 92,5 prosent blant advokatene og 98,8 prosent blant foretakene.

Finanstilsynet har nå avdekket svakhet i antihvitvaskingsrutiner.

Advokatmeglere og eiendomsmeglingsforetak må, for å overholde undersøkelses- og eventuell rapporteringsplikt, i alle oppdrag undersøke hvorvidt det er kjøper som betaler inn egenkapitalen til meglers klientkonto, men i undersøkelsen oppgir 10 prosent av advokatmeglerne og 13 prosent av foretakene at undersøkelsen bare gjennomføres dersom det foreligger andre forhold som tilsier høy risiko i oppdraget. Dette er Finanstilsynet kritisk til.

«Etter Finanstilsynets oppfatning kan ikke megler –  uten noen form for undersøkelser –  automatisk legge til grunn at det er kjøper som har innbetalt egenkapitalen. Dette gjelder selv om det ikke foreligger andre forhold ved oppdraget som tilsier høy risiko for hvitvasking. Finanstilsynet anser at en slik rutine medfører en betydelig risiko for at megler ikke avdekker mistenkelige forhold. Rutinen må derfor endres slik at undersøkelsene gjennomføres i alle oppdrag», skriver Finanstilsynet i sin rapport.

Tilsyn avdekket svakheter hos revisor

Del artikkel

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær i forkant av utviklingen. Få informasjon om det siste fra bransjen med vårt nyhetsbrev.

!
Vilkår for nyhetsbrev

Forsiden akkurat nå

Les også