AdvokatWatch

Politiet har avdekket flere eksempler på at advokater og revisorer har bistått kriminelle

Advokater knyttes blant annet til lekkasje av taushetsbelagt informasjon, smugling av varer til innsatte i fengsel og tilrettelegging for misbruk av klientkontoer.

Politidirektør Benedicte Bjørnland. | Foto: Geir Olsen / NTB

Politiets trusselvurdering (PTV) for 2022 er politiets nasjonale situasjonsbilde og beskriver et utvalg av kriminalitetstrusler.

I vurderingen som ble lagt fram tirsdag ettermiddag, skriver Politiet at det er avdekket flere eksempler på profesjonelle aktører som bistår kriminelle med en lang rekke tjenester og utnytter sin rolle for egen eller andres vinning. I flere av sakene er det «tette bånd mellom de profesjonelle aktørene og sentrale aktører i det kriminelle miljøet», bemerker Politiet i trusselvurderingen.

Politiet peker blant annet på advokater og revisorer.

«Aktørenes bruk av advokater, regnskapsførere og revisorer er i mange tilfeller sentral for gjennomføringen av de kriminelle handlingene», skriver Politiet i den 48 sider lange vurderingen.

«Advokater knyttes blant annet til lekkasje av klausulerte dokumenter og taushetsbelagt informasjon, smugling av varer til innsatte i fengsel og tilrettelegging for misbruk av klientkontoer, for eksempel til å unndra kreditorgjeld eller hvitvaske utbytte fra kriminalitet», heter det videre i trusselvurderingen.

Den årlige vurderingen er utarbeidet av Kripos i samarbeid med politidistriktene og særorganene, på oppdrag fra Politidirektoratet.

I mars skrev Tilsynsrådet i sin årsrapport, at de erfarer det er en økning i antall saker hvor det der grunn til å mistenke advokatene for å være tilretteleggere for grov økonomisk kriminalitet begått av klientene.

– Vi erfarer at flere store advokatforetak synes å mangle vilje til å innrette sin virksomhet i henhold til gjeldende rett 

Mer fra AdvokatWatch

Les også

Siste nytt

Stillinger

Se flere stillinger

Se flere stillinger

Siste nytt fra EiendomsWatch

Siste nytt fra FinansWatch